A Vásárhelyi Őszi Tárlatok munkajutalomban részesített művészei

Adatbank A Vásárhelyi Őszi Tárlatok munkajutalomban részesített művészei bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A Szeremlei Társaság 2007. évi évkönyvében jelent meg Dr. Dömötör János nyugalmazott

múzeumigazgató tanulmánya A Vásárhelyi Őszi Tárlatok plakettel, díjjal,

munkajutalommal elismert művészei (1954–2007) címmel, melyben a kezdetektől

részletesen dokumentálja nemcsak a Tornyai plakettes, hanem a többi elismerésben részesült

művészt is.

Dömötör János:
A Vásárhelyi Őszi Tárlatok plakettel, díjjal, munkajutalommal elismert művészei (1954–

2007)

Az első Vásárhelyi Őszi Tárlat 1954. október 8-án nyílt meg a Tornyai János Múzeumban.

Létrejöttében a kezdeményezés a múzeum akkori igazgatója, Galyasi Miklós érdeme. Mellette

még Almási Gyula Béla, Kurucz D. István festőművész és Szabó Iván szobrászművész

bábáskodtak. Már az első kiállítás kiemelkedő teljesítményének elismeréseként megalapította

a városvezetés a Tornyai Plakettet. Ez a 7. kiállításig csak erkölcsi elismerésként került

átadásra. Azonban mivel a hasonló országos kiállításokat rendező városok ez időben már

pénzbeni díjakkal is jutalmazták az arra érdemes művészeket, ezért – hogy az Őszi Tárlat a

díjak mellőzése miatt ne kerüljön hátrányos helyzetbe – a 7. kiállítástól már itt is kapcsolódott

pénzbeli elismerés a plaketthez. A díj első összege 7 ezer forint volt, jelenleg 1 millió forint.

Később a városi vezetés is adott két különdíjat és egyre többen csatlakoztak (országos

szervezetek, minisztériumok, Képző- és Iparművészeti Lektorátus, Művészeti Alap, megyei

önkormányzat és gazdasági szervezetek is) az adományozókhoz. Jelenleg 14 az adományozók

száma.

A Tornyai Plakettesek névsorát a 20. tárlat katalógusában az akkor a Medgyessy-teremben

rendezett kiállítás kapcsán leközölték. A többi elismerés azonban csak esetenként jelent meg a

katalógusokban. Teljes dokumentálásuk a múzeumi őszi tárlati jegyzőkönyvekben, valamint a

napi sajtóban szerepelt. Ezek egybegyűjtése és publikálása a tárlat története és az egyes

művészek monográfiái számára egyaránt forrásértékkel bír. Ez indokolja a publikálást.

A Tornyai plakettel díjazottak külön menüpontban olvashatóak.

1968-tól rendszeresítette a városi vezetés a Tornyai Plakett mellett a munkajutalmakat is.

Általában három képzőművészt részesítettek ebben az elismerésben. Kivétel volt az 1978-as

25. jubileumi tárlat, amikor a kiállító művészek mellett a katalógus tervezője, Katona László

grafikusművész és a kiállítások szervezője, Dömötör János is munkajutalomban részesült. Ezen

kívül az 1974-es második decennium alkalmából díjazásban részesítette a Magyar

Népköztársaság Művészi Alapja Németh József, a Szakszervezetek Országos Tanácsa Szalay

Ferenc, és Hódmezővásárhely Város Tanácsa Almási Gyula Béla festőművészeket, valamint

Szabó Iván szobrászművészt.

A munkajutalmakban részesítettek névsora

 

XV. Őszi Tárlat 1968 Németh József festőművész
    Csohány Kálmán grafikusművész
    Szalay Ferenc festőművész
    Meszlényi János szobrászművész
XVI. Őszi Tárlat 1969 Kurucz D. István szobrászművész
    Ligeti Erika szobrászművész
    Rékassy Csaba grafikusművész
XVII. Őszi Tárlat 1970 Fülöp Erzsébet festőművész
    Magos Gyula festő- és grafikusművész
    Nagy Sándor szobrászművész
XVIII. Őszi Tárlat 1971 Németh József festőművész
    Szalay Ferenc festőművész
    Végvári Gyula keramikusművész
XIX. Őszi Tárlat 1972 Almási Gyula Béla festőművész
    Novotny E. Róbert festőművész
    Mónus Ferenc és Sándor népi iparművészek
    Rátonyi József szobrászművész
XX. Őszi Tárlat 1973 Hézső Ferenc festőművész
    Lieber Éva képzőművész
    Szemethy Imre grafikusművész
    Szurcsik János festőművész
XXI. Őszi Tárlat 1974 Fodor József festőművész
    Fülöp Erzsébet festőművész
    Sáros A. Miklós grafikusművész
XXII. Őszi Tárlat 1975 Ágotha Margit grafikusművész
    Csohány Kálmán grafikusművész
    Németh József festőművész
    Vecsési Sándor festőművész
XXIII. Őszi Tárlat 1976 V. Bazsonyi Arany festőművész
    Csizmadia Zoltán festőművész
    Varga Éva szobrászművész
XXIV. Őszi Tárlat 1977 Almásy Aladár grafikusművész
    Kamotsay István szobrászművész
    Sulyok Gabriella grafikusművész
    Trischler Ferenc szobrászművész
XXV. Őszi Tárlat 1978 Németh József festőművész
    Sáros A. Miklós grafikusművész
    Szalay Ferenc festőművész
    Tóth Valéria szobrászművész
XXVI. Őszi Tárlat 1979 Csikós András festőművész
    Janzer Frigyes szobrászművész
    Szabó Iván szobrászművész
    Zoltánfi István festőművész

1980-tól belépett a díjadományozók sorába a Csongrád Megyei Tanács, továbbá a Művészeti

Alap, következő évtől kezdve pedig különböző gazdasági egységek is.

XXVII. Őszi Tárlat 1980 Hódmezővásárhely város díja
    Kéri László festőművész
    Engel Tevan István grafikusművész
    Püspöky István grafikusművész
    Kotsis Nagy Margit szobrászművész
    Szabó Gábor szobrászművész
    Csongrád Megyei Tanács díja
    Hézső Ferenc festőművész
    Művészeti Alap díja
    Somos Miklós festőművész
XXVIII. Őszi Tárlat 1981 Hódmezővásárhely város díja
    Almásy Aladár grafikusművész
    Csizmadia Zoltán festőművész
    Miskolczi László festőművész
    Szalay Ferenc festőművész
    Csongrád Megyei Tanács díja
    Gyurcsák Ferenc szobrászművész
    Művészeti Alap díja
    Németh József festőművész
    Vállalatok, üzemek munkajutalmai
    Cságoly Klára textilművész
    Hézső Ferenc festőművész
    Janzer Frigyes szobrászművész
    Kéri László festőművész
    Kotsis Nagy Margit szobrászművész
    Kollár György festőművész
    Kutas László szobrászművész
    Lacza Márta grafikusművész
    Lóránt János festőművész
    Lantos Györgyi szobrászművész
    Oromszegi Krisztina üvegművész
    Patay László festőművész
    Somos László festőművész
    Szelényi Attila keramikusművész
    Tóth Ernő festőművész
    Tóth Júlia szobrászművész
    Vecsési Sándor festőművész
XXIX. Őszi Tárlat 1982 Csongrád Megyei Tanács díja
    Kiss György szobrászművész
    Művészeti Alap díja
    Szemethy Imre grafikusművész
    Hódmezővásárhely város munkajutalma
    Balogh Gyula festőművész
    Lóránt János festőművész
    Gáti Gábor szobrászművész
    Lacza Márta grafikusművész
    Alföldi Porcelángyár munkajutalma
    Orosz Mária keramikusművész
    Fémtechnika Vállalat munkajutalma
    Tóth Ernő festőművész
    Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
    Hézső Ferenc festőművész
    HÓDGÉP munkajutalma
    Nagy Sándor szobrászművész
    HÓDIKÖT munkajutalma
    Cságoly Klára textilművész
    Marx Termelőszövetkezet munkajutalma
    Szakál Ágnes festőművész
    METRIPOND munkajutalma
    Máté István szobrászművész
    Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
    Kamotsay István szobrászművész
    Vásárhelyi Állami Gazdaság munkajutalma
    Zombori László festőművész
    Vörös Csillag Termelőszövetkezet munkajutalma
    Meggyes László festőművész
XXX. Őszi Tárlat 1983 Hódmezővásárhely Városi Tanács díja
    Engel Tevan István grafikusművész
    Marosits István szobrászművész
    Csongrád Megyei Tanács díja
    Janzer Frigyes szobrászművész
    Művészeti Alap díja
    Németh József festőművész
    Agyag- és Szilikátipari Szövetkezet munkajutalma
    Meggyes László festőművész
    Alföldi Porcelángyár munkajutalma
    Parády Tamás grafikusművész
    Fémtechnika Vállalat munkajutalma
    Tóth Ernő festőművész
    Főiskolai Tangazdaság munkajutalma
    Balogh Gyula festőművész
    Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
    Krajcsovics Éva festőművész
    HÓDGÉP munkajutalma
    Czinder Antal szobrászművész
    HÓDIKÖT munkajutalma
    Demeter Zsuzsa festőművész
    HÓD-Modell munkajutalma
    Simon Ferenc szobrászművész
    METRIPOND munkajutalma
    Máté István szobrászművész
    Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
    Fazekas Magdolna festőművész
    Vörös Csillag Termelőszövetkezet munkajutalma
    Hézső Ferenc festőművész
XXXI. Őszi Tárlat 1984 Hódmezővásárhely Városi Tanács munkajutalma
    Fülöp Erzsébet festőművész
    Kéri László festőművész
    Sulyok Gabriella grafikusművész
    Szalay Ferenc festőművész
    Kratochwill Mimi művészettörténész
    Csongrád Megyei Tanács munkajutalma
    Szathmáry Gyöngyi szobrászművész
    Művészeti Alap munkajutalma
    Tenk László festőművész
    Agyag- és Szilikátipari Szövetkezet munkajutalma
    Somos Miklós festőművész
    Fémtechnika Vállalat munkajutalma
    Lapis András szobrászművész
    Főiskolai Tangazdaság munkajutalma
    Zsuga Sándor festőművész
    Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
    Nagy Sándor szobrászművész
    HÓDGÉP munkajutalma
    Kotsis Nagy Margit szobrászművész
    HÓDIKÖT munkajutalma
    Humenyánszky Jolán szobrászművész
    METRIPOND munkajutalma
    Kollár György festőművész
    Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
    Horváth János festőművész
    Vörös Csillag Termelőszövetkezet munkajutalma
    Szakál Ágnes festőművész
XXXII. Őszi Tárlat 1985 Hódmezővásárhely Városi Tanács díja
    Tenk László festőművész
    Rátonyi József szobrászművész
    Csongrád Megyei Tanács díja
    Kéri László festőművész
    Művészeti Alap díja
    Gitzy János festőművész
    Hódmezővásárhely Városi Tanács munkajutalma
    Ágotha Margit grafikusművész
    Kovács Tamás Vilmos festőművész
    Alföldi Porcelángyár munkajutalma
    Tuza László keramikusművész
    Alumíniumszerkezetek Gyára munkajutalma
    Szathmáry Gyöngyi szobrászművész
    Elektrofém Ipari Szövetkezet munkajutalma
    Kiss György szobrászművész
    Fémtechnika Vállalat munkajutalma
    Rátonyi József szobrászművész
    Főiskolai Tangazdaság munkajutalma
    Csikós András festőművész
    Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
    Kiss Tibor festőművész
    HÓDGÉP munkajutalma
    Nikmond Beáta szobrászművész
    HÓDIKÖT munkajutalma
    Lantos Györgyi szobrászművész
    HÓD-Modell munkajutalma
    Sulyok Gabriella grafikusművész
    Marx Termelőszövetkezet munkajutalma
    Csikai Márta szobrászművész
    METRIPOND munkajutalma
    Mihály Gábor szobrászművész
    Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
    Jánosházi Ágnes festőművész
    Vörös Csillag Termelőszövetkezet munkajutalma
    Tácsik János festőművész
XXXIII. Őszi Tárlat 1986 Hódmezővásárhely Városi Tanács díja
    Szalay Ferenc festőművész
    Csongrád Megyei Tanács díja
    Almásy Aladár grafikusművész
    Művészeti Alap díja
    Szabó Tamás szobrászművész
    KISZ Megyei Bizottsága díja
    Kiss Tibor festőművész
    Szakmaközi Bizottság díja
    Németh József festőművész
    Agyag és Szilikátipari Szövetkezet munkajutalma
    Lieber Éva festőművész
    Alföldi Porcelángyár munkajutalma
    Zala Tibor grafikusművész
    Alumíniumszerkezetek Gyára munkajutalma
    Kudász Emese festőművész
    Elektrofém Ipari Szövetkezet munkajutalma
    Tóth Ernő festőművész
    Fémtechnika Vállalat munkajutalma
    Varga Géza szobrászművész
    Főiskolai Tangazdaság munkajutalma
    Kiss György szobrászművész
    Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
    Muzsnay Ákos grafikusművész
    HÓDGÉP munkajutalma
    Kéri Imre grafikusművész
    HÓDIKÖT munkajutalma
    Miskolczi László festőművész
    HÓD-Modell munkajutalma
    Szakál Ágnes festőművész
    Marx Termelőszövetkezet munkajutalma
    Batári László festőművész
    METRIPOND munkajutalma
    Hézső Ferenc festőművész
    Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
    V. Bazsonyi Arany festőművész
    Vörös Csillag Termelőszövetkezet munkajutalma
    Gáti Gábor szobrászművész
XXXIV. Őszi Tárlat 1987 Hódmezővásárhely Városi Tanács díja
    Hézső Ferenc festőművész
    Tóth Valéria szobrászművész
    Csongrád Megyei Tanács díja
    Püspöky István grafikusművész
    Művészeti Alap díja
    Máté István szobrászművész
    KISZ Megyei Bizottsága díja
    Kőnig Róbert grafikusművész
    Képző és Iparművészeti Lektorátus díja
    Patay László festőművész
    Agyag és Szilikátipari Szövetkezet munkajutalma
    Pataky Ferenc festőművész
    Alföldi Porcelángyár munkajutalma
    Csikai Márta szobrászművész
    Alumíniumszerkezetek Gyára munkajutalma
    Szabó Tamás szobrászművész
    Delta Kereskedelmi Vállalat munkajutalma
    Kiss Tibor festőművész
    Elektrofém Ipari Szövetkezet munkajutalma
    Szalay Ferenc festőművész
    Fémtechnika Vállalat munkajutalma
    Fejér Csaba festőművész
    Főiskolai Tangazdaság munkajutalma
    Németh József festőművész
    Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
    Tenk László festőművész
    HÓDGÉP munkajutalma
    Mihály Gábor szobrászművész
    Szakmaközi Bizotság munkajutalma
    Koszta Rozália festőművész
    Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
    Szurcsik János festőművész
    Vörös Csillag Termelőszövetkezet munkajutalma
    Lantos Györgyi szobrászművész
XXXV. Őszi Tárlat 1988 Hódmezővásárhely Városi Tanács díja
    Szalay Ferenc festőművész
    Fülöp Erzsébet festőművész
    Csongrád Megyei Tanács díja
    Giczy János festőművész
    Muzsnay Ákos grafikusművész
    Művészeti Alap díja
    Nagy Benedek szobrászművész
    KISZ Megyei Bizottsága díja
    Szabó Tamás szobrászművész
    Képző és Iparművészeti Lektorátus díja
    Tenk László festőművész
    Agyag és Szilikátipari Szövetkezet munkajutalma
    Pataky Ferenc festőművész
    Alföldi Porcelángyár munkajutalma
    S. Hegyi István szobrászművész
    Alumíniumszerkezetek Gyára munkajutalma
    Csikai Márta szobrászművész
    Állattenyésztési Főiskola munkajutalma
    ifj. Kurucz István festőművész
    Apolló Cipőipari Szövetkezet munkajutalma
    Varga Géza szobrászművész
    Delta Kereskedelmi Vállalat munkajutalma
    Kiss Tibor festőművész
    DÉMÁSZ munkajutalma
    Kiss György szobrászművész
    Elektrofém Ipari Szövetkezet munkajutalma
    Kőnig Róbert grafikusművész
    Fémtechnika Vállalat munkajutalma
    Hézső Ferenc festőművész
    Főiskolai Tangazdaság munkajutalma
    Tóth Ernő festőművész
    Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat munkajutalma
    Szurcsik János festőművész
    Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
    Koszta Rozália festőművész
    HÓDGÉP munkajutalma
    Vecsési Sándor festőművész
    Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
    Nikmond Beáta szobrászművész
    Vörös Csillag Termelőszövetkezet munkajutalma
    Somogyi János festőművész
XXXVI. Őszi Tárlat 1989 Hódmezővásárhely Városi Tanács díja
    Csikós András festőművész
    Rékassy Eszter grafikusművész
    Csongrád Megyei Tanács díja
    Kiss Tibor festőművész
    Művészeti Alap díja
    Vecsési Sándor festőművész
    Művelődési Minisztérium díja
    Németh József festőművész
    Külügyminisztérium díja
    Kurucz D. István festőművész
    Képző és Iparművészeti Lektorátus díja
    Szabó Tamás szobrászművész
    Alföldi Porcelángyár munkajutalma
    V. Bazsonyi Arany festőművész
    Alumíniumszerkezetek Gyára munkajutalma
    Gáti Gábor szobrászművész
    Állattenyésztési Főiskola munkajutalma
    Kárpáti Tamás festőművész
    Autójavító Vállalat munkajutalma
    Tóth Ernő festőművész
    Delta Kereskedelmi Vállalat munkajutalma
    Návay Sándor szobrászművész
    Elektrofém Ipari Szövetkezet munkajutalma
    Varga Géza szobrászművész
    Fémtechnika Vállalat munkajutalma
    Fülöp Erzsébet festőművész
    Főiskolai Tangazdaság munkajutalma
    Kőnig Róbert grafikusművész
    Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat munkajutalma
    Csikai Márta szobrászművész
    Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
    Szathmáry Gyöngyi szobrászművész
    HÓDGÉP munkajutalma
    Jószai Zsolt szobrászművész
    Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
    Tenk László szobrászművész
    Vörös Csillag Termelőszövetkezet munkajutalma
    Balogh Gyula festőművész
XXXVII. Őszi Tárlat 1990 Hódmezővásárhely Város díja
    Kiss Tibor festőművész
    Maracskó Gabriella grafikusművész
    Csongrád Megyei Tanács díja
    Juhász Sándor festőművész
    Művelődési és Közoktatási Minisztérium
    Németh József festőművész
    Művészeti Alap díja
    Korányi Gábor festőművész
    Külügyminisztérium díja
    Szabó Tamás szobrászművész
    Képző és Iparművészeti Lektorátus díja
    Tenk László festőművész
    Magyar Honvédség díja
    Kiss György szobrászművész
    Alföldi Porcelángyár munkajutalma
    Pataki Ferenc festőművész
    Alumíniumszerkezetek Gyára munkajutalma
    Janzer Frigyes szobrászművész
    Állategészségügyi Főiskola munkajutalma
    Kőnig Róbert grafikusművész
    Elektrofém Ipari Szövetkezet – Vörös Csillag Termelőszövetkezet

munkajutalma

    Tóth Imre festőművész
    Fémtechnika Vállalat munkajutalma
    Kéri László festőművész
    Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
    Sz. Egyed Emma szobrászművész
    HÓDGÉP munkajutalma
    Horváth János festőművész
    Magyar Hitelbank munkajutalma
    Kárpáti Tamás festőművész
    Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
    Czinder Antal szobrászművész
    Vásárhelyi Állami Tangazdaság munkajutalma
    Nagy Ernő Sándor festőművész
XXXVIII. Őszi Tárlat 1991 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Különdíja
    Csáki Róbert festőművész
    Lóránt Zsuzsa szobrászművész
    Csongrád Megye Közgyűlésének díja
    Tornai Endre András szobrászművész
    Művelődési és Közoktatási Minisztérium
    Kárpáti Tamás festőművész
    Művészeti Alap díja
    Patay László festőművész
    Képző és Iparművészeti Lektorátus díja
    Ágotha Margit grafikusművész
    Váli Dezső festőművész
    Honvédelmi Minisztérium díja
    Muzsnay Ákos grafikusművész
    ALUCON Kft. munkajutalma
    Janzer Frigyes szobrászművész
    Magyar Hitel Bank munkajutalma
    Fritz Mihály szobrászművész
    Állattenyésztési Főiskola munkajutalma
    Juhász Sándor festőművész
    Alföldi Porcelángyár munkajutalma
    S. Hegyi Béla szobrászművész
    DELTA Kereskedelmi Vállalat munkajutalma
    Giczy János festőművész
    HÓDGÉP munkajutalma
    Kotormán László szobrászművész
    ELEKTROFÉM Ipari Szövetkezet munkajutalma
    Kurucz István András festőművész
    Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
    Maracskó Gabriella grafikusművész
    Hódcsillag Tsz munkajutalma
    Deák Ilona festőművész
    Hódmezővásárhely Állami Tangazdaság munkajutalma
    Varga Géza szobrászművész
XXXIX. Őszi Tárlat 1992 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Különdíja
    Szalay Ferenc festőművész
    Jánváry Zoltán grafikusművész
    Művelődési és Kulturális Minisztérium díja
    Gyulai Líviusz grafikusművész
    Művészeti Alap díja
    Krajcsovics Éva festőművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Kéri László festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzatért Alapítványának díja
    Tenk László festőművész
    Képző- és Iparművészeti Lektorátus díja
    Széri Varga Géza szobrászművész
    Magyar Honvédség díja
    Almásy Aladár grafikusművész
    HÓDGÉP munkajutalma
    Fűz Veronika szobrászművész
    DELTA Kereskedelmi Vállalat munkajutalma
    Csáki Róbert festőművész
    Alucon Kft. munkajutalma
    Albert Ildikó szobrászművész
    Rákóczi Tsz munkajutalma
    Juhász Sándor festőművész
    Állattenyésztési Főiskola munkajutalma
    Maracskó Gabriella grafikusművész
    Alföldi Porcelángyár munkajutalma
    Bardócz Lajos grafikusművész
    Főiskolai Tangazdaság munkajutalma
    Pató Róza szobrászművész
    Magyar Hitelbank vásárhelyi igazgatóságának munkajutalma
    Muzsnay Ákos grafikusművész
    Hódcsillag Tsz munkajutalma
    Kiss György szobrászművész
    ProTeTim Vállalat munkajutalma
    Návay Sándor szobrászművész
    Dr. Mónus István Alapítvány munkajutalma
    Bukor Tibor festőművész
XL. Őszi Tárlat 1993 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Különdíja
    Albert Ildikó szobrászművész
    Szurcsik József grafikusművész
    Művelődési és Közoktatási Minisztérium díja
    Szentgyörgyi József festőművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Lóránt János festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzatért Alapítványának díja
    Csikay Márta szobrászművész
    Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
    Almásy Aladár grafikusművész
    Képző- és Iparművészeti Lektorátus díja
    Muzsnay Ákos grafikusművész
    Magyar Honvédség Kulturális és Művészeti Főigazgatóság díja
    Engel Tevan István grafikusművész
    Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének díja
    Vilhelm Károly festőművész
    Eötvös József Alapítvány díja
    Kotormán Norbert szobrászművész
    DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
    Fűz Veronika szobrászművész
    Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
    Huber József szobrászművész
    HÓDGÉP Járműgyártó Rt. munkajutalma
    Zala Tibor grafikusművész
    Rákóczi Tsz munkajutalma
    Maracskó Gabriella grafikusművész
    Vásárhely és Vidéke napilap munkajutalma
    Korányi Gábor grafikusművész
    Hódcsillag Tsz munkajutalma
    Sejben Lajos festőművész
    DELTA Kereskedelmi Vállalat munkajutalma
    Lévai Zoltán grafikusművész
    PHOENIX Klub munkajutalma
    Kovács Tamás Vilmos festőművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
    Váli Dezső festőművész
    Dr. Mónus István Alapítvány munkajutalma
    Bányai Béla festőművész
XLI. Őszi Tárlat 1994 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Különdíja
    Kéri László festőművész
    Nagy Attila szobrászművész
    Nemzeti Kulturális Alap díja
    Németh József festőművész
    Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
    Földi Péter festőművész
    Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének díja
    Simorka Sándor szobrászművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Korányi Gábor grafikusművész
    Csongrád Megyei Önkormányzatért Alapítványának díja
    Lévai Zoltán grafikusművész
    Eötvös József Alapítvány díja
    Rékassy Eszter grafikusművész
    Servio Bt. munkajutalma
    Almásy Aladár grafikusművész
    DELTA Kereskedelmi Vállalat munkajutalma
    Balogh Gyula festőművész
    ALUCON Kft. munkajutalma
    Csáki Róbert festőművész
    Hódcsillag Tsz munkajutalma
    Erdős Péter festőművész
    Marker Reklámstúdió munkajutalma
    Fodor József festőművész
    Rákóczi Tsz munkajutalma
    Gyulai Líviusz grafikusművész
    Bonex Kft. munkajutalma
    Hermann Zoltán festőművész
    Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
    Kurucz István András festőművész
    DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
    Maracskó Gabriella grafikusművész
    Dr. Mónus István Alapítvány munkajutalma
    Sonkoly Tibor festőművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
    Sulyok Gabriella grafikusművész
    Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
    Szurcsik János festőművész
    Építőmester Kft munkajutalma
    Tóth Béla szobrászművész
    Weisz Mihály – Cseszkó Máté-díj
    Zayzon Ágnes festőművész
XLII. Őszi Tárlat 1995 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Különdíja
    Tóth Ernő festőművész
    Vecsési Sándor festőművész
    Nemzeti Kulturális Alap díja
    Csáki Róbert festőművész
    Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
    Kiss Jenő Ferenc szobrászművész
    Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének díja
    Lipták György grafikusművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Kárpáti Tamás festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzatért Alapítványának díja
    Frimmel Gyula grafikusművész
    Eötvös József Alapítvány díja
    Imre Péter szobrászművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    Engel Tevan István grafikusművész
    Dr. Mónus István-díj
    Erdős Péter festőművész
    Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
    Hézső Ferenc festőművész
    Hódcsillag Tsz munkajutalma
    Horváth János festőművész
    Edénygyár Rt. munkajutalma
    Jónák Tamás festőművész
    Marker Reklámstúdió munkajutalma
    Kéri László festőművész
    DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
    Kurucz István András festőművész
    Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
    Lóránt János festőművész
    Bonex Kft. munkajutalma
    Muzsnay Ákos grafikusművész
    Weisz Mihály – Cseszkó Máté-díj
    Nagy Attila szobrászművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
    Rékassy Eszter grafikusművész
    Rákóczi Tsz munkajutalma
    Sipos Zsófia festőművész
    Servio Bt. munkajutalma
    Szentgyörgyi József festőművész
XLIII. Őszi Tárlat 1996 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Különdíja
    Csikós András festőművész
    Szmrecsányi Boldizsár szobrászművész
    Nemzeti Kulturális Alap díja
    Szentgyörgyi József festőművész
    Művelődési és Közoktatási Minisztérium díja
    Kőnig Róbert grafikusművész
    Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
    Lóránt Zsuzsa szobrászművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Paulikovics Iván szobrászművész
    Csongrád Megyei Önkormányzatért Alapítványának díja
    Szurcsik János festőművész
    Weisz Mihály – Cseszkó Máté-díj
    Kurucz István András festőművész
    Kereskedelmi és Hitelbank Rt. díja
    Szkok Iván festőművész
    Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
    Albert Ildikó szobrászművész
    Dr. Mónus István-díj
    Bukor Tibor festőművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    Cinder Antal szobrászművész
    Marker Reklámstúdió munkajutalma
    Erdős Péter festőművész
    Rákóczi Tsz munkajutalma
    Fazekas Magdolna festőművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
    Keresztes Dóra grafikusművész
    DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
    Nagy Attila szobrászművész
    Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
    Orosz István grafikusművész
    Servio Bt. munkajutalma
    Taubert László szobrászművész
    Bónus István – Bandula Vendéglő munkajutalma
    Pásztor Gábor grafikusművész
XLIV. Őszi Tárlat 1997 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Mesterdíja
    Muzsnay Ákos grafikusművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Különdíja
    Kurucz István András festőművész
    Nemzeti Kulturális Alap díja
    Meggyes László festőművész
    Művelődési és Közoktatási Minisztérium díja
    Kiss Jenő Ferenc szobrászművész
    Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
    Maracskó Gabriella grafikusművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Szotyory László festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzatért Alapítványának díja
    Fischer György szobrászművész
    Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
    Gaál József grafikusművész
    Burton-Apta Kft. díja
    Frimmel Gyula grafikusművész
    Weisz Mihály – Cseszkó Máté-díj
    Kéri László festőművész
    Orosházi Malom Kft. díja
    Simsay Ildikó festőművész
    Tápioland Kft. díja
    Fazekas Magdolna festőművész
    Kereskedelmi és Hitelbank Rt. díja
    Erdős Péter festőművész
    Hód-Csillag Tsz munkajutalma
    Fodor József festőművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    Giczy János festőművész
    Marker Reklámstúdió munkajutalma
    Jószay Zsolt szobrászművész
    DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
    Kotormán Norbert szobrászművész
    Rákóczi Tsz munkajutalma
    Nagy Attila szobrászművész
    Servio Bt. munkajutalma
    Nikmond Beáta szobrászművész
    Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
    Rózsa István festőművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
    Somos Miklós festőművész
    Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
    Szily Géza festőművész
    Bónus István – Bandula Vendéglő munkajutalma
    Tihanyi Viktor szobrászművész
XLV. Őszi Tárlat 1998 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Mesterdíja
    Kárpáti Tamás festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Nívódíja
    Csikai Márta szobrászművész
    Nemzeti Kulturális Alap díja
    Muzsnay Ákos grafikusművész
    Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
    Kéri László festőművész
    Pest-Buda Értékház Rt.díja
    Kelemen Marcell festőművész
    Vecsési Sándor festőművész
    Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
    Takáts Márton grafikusművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Tóth Ernő festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
    Csikós András festőművész
    Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
    Nagy Attila szobrászművész
    Burton-Apta Kft. díja
    Tóth Imre festőművész
    Weisz Mihály – Cseszkó Máté-díj
    Sonkoly Tibor festőművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
    Atlasz Gábor festőművész
    Vízpart Kft. munkajutalma
    Csáki Róbert festőművész
    Rákóczi Tsz munkajutalma
    Csobán András festőművész
    Marker Reklámstúdió munkajutalma
    Fűz Veronika szobrászművész
    Kincses + Marton Kft. munkajutalma
    Hernusz Ágnes grafikusművész
    Servio Bt. munkajutalma
    Louis Stuijfzand festőművész
    Hód-Csillag Szövetkezet munkajutalma
    Szabó Gábor szobrászművész
    Bónus István – Bandula Vendéglő munkajutalma
    Szatmári Juhos László szobrászművész
    Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
    Szentgyörgyi Tünde festőművész
    DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
    Szmrecsányi Boldizsár szobrászművész
    Dr. Mónus István-díj
    Zoltay Attila festőművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    Szotyori László festőművész
XLVI. Őszi Tárlat 1999 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Mesterdíja
    Tenk László festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Nívódíja
    Tóth Ernő festőművész
    Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
    Nagy Gábor festőművész
    Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
    Bukta Norbert festőművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Rékassy Eszter grafikusművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
    Balogh Gyula festőművész
    Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
    Korányi Gábor grafikusművész
    Burton-Apta Kft. díja
    Váli Dezső festőművész
    Weisz Mihály – Cseszkó Máté-díj
    Kéri László festőművész
    Marker Reklámstúdió munkajutalma
    Almásy Aladár festőművész
    Servio Bt. munkajutalma
    Ifj. Benedek Jenő festőművész
    Kincses + Marton Kft. munkajutalma
    Bozsér Zsolt festőművész
    Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
    Fodor József festőművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
    Kovács Tamás Vilmos festőművész
    DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
    Krajcsovics Éva festőművész
    Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
    Nagy Attila szobrászművész
    Vásárhelyi Róna Kft munkajutalma
    Rózsa István festőművész
    Bónus István – Bandula Vendéglő munkajutalma
    Tácsik János festőművész
    Dr. Mónus István-díj az adományozó saját döntése alapján
    Erdős Péter festőművész
    Garbo + Kft. munkajutalma az adományozó saját döntése

alapján

    Feketéné Loványi Erzsébet iparművész
    Hód-Csillag Szövetkezet munkajutalma az adományozó saját döntése

alapján

    Holler László festőművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma az adományozó saját döntése

alapján

    Zoltai Attila festőművész
XLVII. Őszi Tárlat 2000 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Mesterdíja
    Nagy Gábor grafikusművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Nívódíja
    Szmrecsány Boldizsár szobrászművész
    Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
    Nádas Alexandra grafikusművész
    Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
    Szotyory László festőművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Földi Péter festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
    Tácsik János festőművész
    Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
    Kéri László festőművész
    Burton-Apta Kft. díja
    Tóth Ernő festőművész
    Weisz Mihály – Cseszkó Máté-díj
    Albert Ildikó szobrászművész
    Hód-Csillag Szövetkezet munkajutalma
    Nagy Attila szobrászművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
    Varga Erik grafikusművész
    Servio Bt. munkajutalma
    Vidovits Iván festőművész
    Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
    Fülöp Erzsébet festőművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    Sejben Lajos festőművész
    Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
    Bukor Tibor festőművész
    Kincses + Marton Kft. munkajutalma
    Szalay Pál festőművész
    Garbo + Kft. munkajutalma
    Zoltai Attila festőművész
XLVIII. Őszi Tárlat 2001 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Mesterdíja
    Szabó Tamás szobrászművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Nívódíja
    Rékassy Eszter grafikusművész
    Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
    Kéri László festőművész
    Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
    Csikai Márta szobrászművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Kelemen Marcell festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
    König Róbert grafikusművész
    Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
    Hegedűs Endre festőművész
    Burton-Apta Kft. díja
    Szentgyörgyi József festőművész
    Weisz Mihály – Cseszkó Máté-díj
    Bányai Béla festőművész
    Bónus István – Bandula Vendéglő munkajutalma
    Balogh Gyula festőművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
    Zsin Judit szobrászművész
    Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
    Meggyes László festőművész
    Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
    Holler László festőművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    Erdős Péter festőművész
    Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
    Sonkoly Tibor festőművész
    Kincses és Társa Kft. munkajutalma
    Mihály Árpád szobrászművész
    Garbo + Kft. munkajutalma
    Hézső Ferenc festőművész
XLIX. Őszi Tárlat 2002 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Mesterdíja
    Kéri László festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Nívódíja
    Kurucz István András festőművész
    Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
    Kecskés András festőművész
    Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
    Sulyok Gabriella grafikusművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Borsi Sándor szobrászművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
    László Dániel festőművész
    Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
    Rékassy Eszter grafikusművész
    Burton-Apta Kft. díja
    Fazekas Magdolna festőművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
    Püspöky István grafikusművész
    Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
    Tácsik János festőművész
    SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
    Samu Katalin szobrászművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma az adományozó választása

alapján

    Fodor József festőművész
    Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma az adományozó választása

alapján

    Kakuk Tünde festőművész
L. Őszi Tárlat 2003 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Mesterdíja
    Szalay Ferenc festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Nívódíja
    Fodor József festőművész
    Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
    Kéri Imre festőművész
    Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
    Bikácsi Daniela festőművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Püspöky István grafikusművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
    Návay Sándor szobrászművész
    Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
    Kotormán László szobrászművész
    Burton-Apta Kft. díja
    Kácser László festőművész
    Land-Brot Kft. díja
    Sulyok Gabriella grafikusművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
    Jószay Zsolt szobrászművész
    Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
    Balogh Gyula festőművész
    Bandula Kisvendéglő munkajutalma
    László Dániel festőművész
    SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
    Albert Ildikó szobrászművész
    Kincses és Társa Kft. munkajutalma
    Tóth Dávid szobrászművész
    Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
    Hézső Ferenc festőművész
LI. Őszi Tárlat 2004 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós-díj
    Szemereki Teréz keramikusművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla-díj
    Püspöky István grafikusművész
    Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
    Tenk László festőművész
    Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
    Földi Péter festőművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Szotyori László festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
    Bukor Tibor festőművész
    Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
    Penovác Endre festőművész
    Imerys Magyarország Tűzállóanyag. Kft díja
    Mihály Árpád szobrászművész
    Porsche Hungária Rt. díja
    Fehér László festőművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
    Nagy Attila szobrászművész
    Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
    Frimmel Gyula grafikusművész
    Bandula Kisvendéglő munkajutalma
    Sonkoly Tibor festőművész
    SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
    Návay Sándor szobrászművész
    Kincses és Társa Kft. munkajutalma
    Megyeri Horváth Gábor festőművész
LII. Őszi Tárlat 2005 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós-díj
    Samu Katalin szobrászművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla-díj
    László Dániel festőművész
    Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
    Szkok Iván festőművész
    Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
    Szabó Tamás szobrászművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Kő Pál szobrászművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
    Csikós András festőművész
    Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
    Tenk László festőművész
    Imerys Magyarország Tűzállóanyag. Kft díja
    Krajcsovics Éva festőművész
    Keram-Pack Rt. díja
    Bukor Tibor festőművész
    Hód-Mezőgazda Zrt. munkajutalma
    Fekete Géza szobrászművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
    Dunai Edit festőművész
    Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
    Takáts Márton grafikusművész
    Bandula Kisvendéglő munkajutalma
    Kiss György szobrászművész
    SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma az adományozó

választása alapján

    Erdős Péter festőművész
LIII. Őszi Tárlat 2006 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós-díj
    Takáts Márton grafikusművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla-díj
    Taubert László szobrászművész
    Oktatási és Kulturális Minisztérium díja
    Rékassy Eszter grafikusművész
    Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
    Kovács Lehel festőművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Horváth Krisztián festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
    Szalay Ferenc festőművész
    Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
    Nagy Gábor festőművész
    Imerys Magyarország Tűzállóanyag. Kft díja
    Szentgyörgyi József festőművész
    Hód-Mezőgazda Zrt. munkajutalma
    Kelemen Marcell festőművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
    Sipos Barbara festőművész
    Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
    Nádas Alexandra grafikusművész
    SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
    Ifj. Holler László festőművész
    Bandula Kisvendéglő munkajutalma
    Papageorgiu Andrea festőművész
LIV. Őszi Tárlat 2007 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós-díj
    Szabó Ábel festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla-díj
    Czene Márta festőművész
    Oktatási és Kulturális Minisztérium díja
    Szabó Tamás szobrászművész
    Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
    Surman Viktor festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat díja
    Cserna Tamás festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
    Kurucz István András festőművész
    Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
    Mata Attila szobrászművész
    Imerys Magyarország Tűzállóanyag. Kft díja
    Szabó György szobrászművész
    Hód-Mezőgazda Zrt. díja
    Kéri László festőművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
    Ágotha Margit grafikusművész
    Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
    László Dániel festőművész
    Kincses és Társa Kft. munkajutalma
    Papageorgiu Andrea festőművész
    SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
    Pethő Anikő festőművész
    Hódagro Zrt. munkajutalma
    Szabó Klára Petra festőművész
    Bandula Kisvendéglő munkajutalma
    Nagy Nándor keramikusművész
LV. Őszi Tárlat 2008 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós-díj
    Papageorgiu Andrea festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla-díj
    Sipos Barbara festőművész
    Oktatási és Kulturális Minisztérium díja
    Kárpáti Tamás festőművész
    Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
    Szentgyörgyi József festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat díja
    Szabó Tamás szobrászművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
    Kalmár Dorka festőművész
    Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
    Nagy Benedek szobrászművész
    Imerys Magyarország Tűzállóanyag. Kft díja
    Rabóczky Judit szobrászművész
    Hód-Mezőgazda Zrt. díja
    König Róbert grafikusművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat díja
    Lakatos Ervin festőművész
    Sárkány sport- és ajándékbolt díja
    Szabó Klára Petra festőművész
    Kincses és Társa Kft. díja
    Bodor Zoltán festőművész
    SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
    Dunai Edit festőművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    Sejben Lajos festőművész
    Bandula Kisvendéglő munkajutalma
    Nagy Nándor keramikusművész
LVI. Őszi Tárlat 2009 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mester-díja
    Fehér László festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós-díja
    László Dániel festőművész
    Oktatási és Kulturális Minisztérium díja
    Czene Márta festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat díja
    Mátyássy László szobrászművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
    Szabó Klára Petra festőművész
    Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
    Adorján Attila festőművész
    Hód-Mezőgazda Zrt. díja
    Incze Mózes festőművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat díja
    Tóth Ferencz festőművész
    Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt díja
    Atlasz Gábor festőművész
    Kincses és Társa Kft. díja
    Szabó Ábel festőművész
    Bandula Kisvendéglő munkajutalma
    Pethő Anikó festőművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    V. Nagy Nándor szobrászművész
    Hódagro ZRt. munkajutalma
    Surman Viktor festőművész
LVII. Őszi Tárlat 2010 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla-díja
    Kovács Péter festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós-díja
    Szikora Tamás festőművész
    Nemzeti Erőforrás Minisztérium díja
    Püspöky István grafikusművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Lóránt János Demeter festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
    Horváth Krisztián festőművész
    Kincses és Társa Kft. díja
    Lőrincz Tamás festőművész
    Hód-Mezőgazda Zrt. díja
    Surman Viktor festőművész
    Hódagro ZRt. munkajutalma
    László Dániel festőművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat díja
    Sárai Lajos grafikusművész
    Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt díja
    Bíró Botond grafikusművész
    Vásárhelyi Róna Kft. díja
    Sejben Lajos képzőművész
    Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
    Kéri László festőművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    Nagy Attila szobrászművész
    Bandula Kisvendéglő munkajutalma
    V. Nagy Nándor keramikusművész
LVIII. Őszi Tárlat 2011 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla-díja
    Szabó Ábel festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós-díja
    Püspöky István grafikusművész
    Nemzeti Erőforrás Minisztérium díja
    Tenk László festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat díja
    Szenteleki Gábor festőművész
    Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja
    Csák László képzőművész
    Kurucz D. István Emlékére díj
    Szabó Klára Petra festőművész
    SV-2010 Kft. díja
    Lóránt Zsuzsa szobrászművész
    Hód-Mezőgazda ZRt. díja
    Incze Mózes festőművész
    Hódagro ZRt. díja
    Basa Anikó képzőművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat díja
    Tóth Sándor szobrászművész
    Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt díja
    Papageorgiu Andrea festőművész
    Vásárhelyi Róna Kft. díja
    Várhelyi Tímea festőművész
    Bandula Kisvendéglő díja
    Jakatics-Szabó Veronika festőművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    Mucsi Zoltán festőművész
    Különdíj
    Orosz István grafikusművész
LIX. Őszi Tárlat 2012 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-

plakett

    László Dániel festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla díja
    Nádas Alexandra képzőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós díja
    Szabó Tamás szobrászművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja
    Basa Anikó festőművész
    Emberi Erőforrás Minisztérium díja
    Földi Péter festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat díja
    Kovács Lehel festőművész
    Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja
    Bíró Botond grafikusművész
    Kurucz D. István festőművész Emlékére díj
    Kókay Krisztina grafikusművész
    SV-2010 Kft. díja
    Kondor Attila festőművész
    Hód-Mezőgazda Zrt. díja
    Kiss Adél festőművész
    Hódagro ZRt. díja
    Muzsnay Ákos grafikusművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat díja
    Kelemen Marcel festőművész
    Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt díja
    Boda Anikó festőművész
    Vásárhelyi Róna Kft. díja
    Olajos György grafikusművész
    Bandula Kisvendéglő díja
    Szabó Klára Petra festőművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    Szabó Beáta festőművész
LX. Őszi Tárlat 2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-

plakett

    Czene Márta festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Magyar Művészeti

Akadémia által közösen alapított Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj

    Jagicza Patrícia Linda festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla díja
    Kondor Attila festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós díja
    Szabó Ábel festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja
    Kovács Kitti festőművész
    Magyar Művészeti Akadémia díja
    Felházi Ágnes festőművész
    Emberi Erőforrás Minisztérium díja
    Papageorgiu Andrea festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat díja
    Incze Mózes festőművész
    Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja
    Bodor Zoltán festőművész
    Kurucz D. István festőművész Emlékére díj
    Garamvölgyi Béla festőművész
    SV-2010 Kft. díja
    Nagámi szobrászművész
    Hód-Mezőgazda Zrt. díja
    Surman Viktor festőművész
    Hódagro ZRt. díja
    Szurcsik József képzőművész
    Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat díja
    Csáki Róbert festőművész
    Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt díja
    Lőrinc Tamás festőművész
    Bandula Kisvendéglő díja
    Pethő Anikó festőművész
    Farkas Folk Bt. díja
    Balázs Imre Barna festőművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    Bukor Tibor festőművész
    Rékassy Csaba-(külön)díj
    Donka Gergely grafikusművész
LXI. Őszi Tárlat 2014 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-

plakett

    Szabó Ábel festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Magyar Művészeti

Akadémia által közösen alapított Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj

    Szabó Klára Petra képzőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíja
    Balogh Gyula festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíja
    Szente Szabó Ákos festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja
    Szakszon Imre festőművész
    Magyar Művészeti Akadémia díja
    Vető Orsolya Lia festőművész
    Emberi Erőforrás Minisztérium díja
    Ámmer Gergely szobrászművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat díja
    Gaál József képzőművész
    Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja
    Popovics Lőrinc szobrászművész
    Kurucz D. István festőművész Emlékére díj
    Szvet Tamás szobrászművész
    SV-2010 Kft. díja
    Merényi Dávid festőművész
    Hód-Mezőgazda Zrt. díja
    Olajos György grafikusművész
    Dr. Horváth Ügyvédi Iroda díja
    Incze Mózes festőművész
    Bandula Kisvendéglő díja
    Pataki Tibor festőművész
    Farkas Folk Bt. díja
    Adorján Attila festőművész
    Kincses Pál vállalkozó díja
    Hús Zoltán festőművész
    Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt díja
    Ujj Zsuzsa képzőművész
    Vásárhelyi Róna Kft. díja
    Bondor Csilla képzőművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    Sütő Róbert festőművész
    Rékassy Csaba-(külön)díj
    Olajos György grafikusművész
LXII. Őszi Tárlat 2015 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-

plakett

    Gaál József képzőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Magyar Művészeti

Akadémia által közösen alapított Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj

    Mórocz István grafikusművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíja
    Nagy Attila szobrászművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíja
    Szvet Tamás szobrászművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja
    Bíró Botond festőművész
    Magyar Művészeti Akadémia díja
    Gallov Péter grafikusművész
    Emberi Erőforrás Minisztérium díja
    Dobó Bianka képzőművész
    Új Művészet folyóirat díja
    Incze Mózes festőművész
    Csongrád Megyei Közgyűlés díja
    Várhelyi Tímea grafikusművész
    Kurucz D. István festőművész Emlékére díj
    Oliver Arthur képzőművész
    SV-2010 Kft. díja
    Tayler Patrick Nicholas festőművész
    Hód-Mezőgazda Zrt. díja
    Frimmel Gyula grafikusművész
    Dr. Horváth Ügyvédi Iroda díja
    Takáts Márton képzőművész
    Bandula Kisvendéglő díja
    Bozsér Zsolt grafikusművész
    Farkas Folk Bt. díja
    Szabó Éva Mária festőművész
    Kincses Pál vállalkozó díja
    Ámmer Gergő szobrászművész
    Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt díja
    Varga Patrícia Minerva festőművész
    Vásárhelyi Róna Kft. díja
    Megyeri-Horváth Gábor képzőművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    László Dániel festőművész
    Rékassy Csaba-(külön)díj
    Frimmel Gyula grafikusművész
LXIII. Őszi Tárlat 2016 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-

plakett

    Kondor Attila festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Magyar Művészeti

Akadémia által közösen alapított Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj

    Szvet Tamás képzőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíja
    Földi Péter festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíja
    Ámmer Gergő szobrászművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja
    Jagicza Patrícia Linda festőművész
    Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának

díja

    Papageorgiu Andrea festőművész
    Emberi Erőforrás Minisztérium díja
    Király Gábor festőművész
    Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. díja
    Kovács Lehel festőművész
    Új Művészet folyóirat díja
    Nádas Alexandra képzőművész
    Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja
    Bányai Anna grafikusművész
    Kurucz D. István festőművész Emlékére díj
    Szabó Menyhért szobrászművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat díja
    Boldizsár Gábor festőművész
    SV-2010 Kft. díja
    Dobó Bianka képzőművész
    Hód-Mezőgazda Zrt. díja
    Király György képzőművész
    Dr. Horváth Ügyvédi Iroda díja
    Incze Mózes festőművész
    Bandula Kisvendéglő díja
    Takáts Márton festőművész
    Kincses Pál vállalkozó díja
    Kósa gergely festőművész
    Hódagro ZRt. díja
    Lukács István szobrászművész
    Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt díja
    Sejben Lajos képzőművész
    Vásárhelyi Róna Kft. díja
    Gallov Péter grafikusművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    Georghita Borbála szobrászművész
    Puerto de Dinero Kft. munkajutalma
    Mórocz István grafikusművész
    Rékassy Csaba-(külön)díj
    Bábnyai Anna grafikusművész
LXIV. Őszi Tárlat 2017 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-

plakett

    Ilona Keserü Ilona festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Magyar Művészeti

Akadémia által közösen alapított Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj

    Szabó Menyhért szobrászművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíja
    Gálhidy Péter szobrászművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíja
    Horváth Roland festőművész
    Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának

díja

    Verebes György festőművész
    Emberi Erőforrás Minisztérium díja
    Kotormán Norbert szobrászművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja
    Dobó Bianka grafikusművész
    Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja
    Takáts Márton festő- és grafikusművész
    Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. díja
    Király Gábor festőművész
    Dr. Horváth Ügyvédi Iroda díja
    Czene Márta festőművész
    Kincses Pál vállalkozó díja
    Gallov Péter grafikusművész
    Hód-Mezőgazda Zrt. díja
    Szotyori László festőművész
    SV-2010 Kft. díja
    Dobó Bianka képzőművész
    Hódagro ZRt. munkajutalma
    Jakatics-Szabó Veronika festőművész
    Kurucz D. István festőművész Emlékére díj
    Nagy Attila szobrászművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat munkajutalma
    Szabó Klára Petra festőművész
    Bandula Kisvendéglő munkajutalma
    D. Prax Ágnes festőművész
    Nemzedék Nonprofit Kft. munkajutalma
    Pataki Tibor festőőművész
    Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt munkajutalma
    Végh Júlia festőművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    Tayler Patrick Nicolas festőművész
    Rékassy Csaba-(külön)díj
    Gallov Péter/td>

grafikusművész
LXV. Őszi Tárlat 2018 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-

plakett

    Ámmer Gergő szobrászművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Életműdíja
    Fehér László festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Magyar Művészeti

Akadémia által közösen alapított Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj

    Kaliczka Petrícia festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíja
    Szabó Tamás szobrász-, festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíja
    Lőrincz Tamás festőművész
    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja
    Rózsa Luca Sára festőművész
    Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának

díja

    Kotormán Norbert szobrászművész
    Emberi Erőforrás Minisztérium díja
    Papageorgiu Andrea szobrászművész
    Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja
    Király György grafikusművész
    Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja
    Király Gábor festőművész
    Csongrád Megyei Önkormányzat díja
    Székó Gábor szobrászművész
    Dr. Horváth Ügyvédi Iroda díja
    Bíró Botond festőművész
    Hód-Mezőgazda Zrt. díja
    Hézső ferenc festőművész
    Kincses Pál vállalkozó díja
    Fekete László szobrászművész
    SV-2010 Kft. díja
    Kondor Attila festőművész
    Bandula Kisvendéglő munkajutalma
    Németh László festőművész
    Hódagro ZRt. munkajutalma
    Basa Anikó képzőművész
    Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt munkajutalma
    Végh Júlia festőművész
    Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
    Kotormán Ábel szobrászművész
    Kurucz D. István festőművész Emlékére díj
    Gresa Márton festőművész
    Rékassy Csaba-díj
    Gallov Péter grafikusművész


» Adatbank » A Vásárhelyi Őszi Tárlatok munkajutalomban részesített...

2016-07-14

Comments are closed.

Ez az oldal cookie-kat használ, melyekkel még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás