A Vásárhelyi Őszi Tárlatok munkajutalomban részesített művészei

Adatbank A Vásárhelyi Őszi Tárlatok munkajutalomban részesített művészei bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A Szeremlei Társaság 2007. évi évkönyvében jelent meg Dr. Dömötör János nyugalmazott

múzeumigazgató tanulmánya A Vásárhelyi Őszi Tárlatok plakettel, díjjal,

munkajutalommal elismert művészei (1954–2007) címmel, melyben a kezdetektől

részletesen dokumentálja nemcsak a Tornyai plakettes, hanem a többi elismerésben részesült

művészt is.

Dömötör János:
A Vásárhelyi Őszi Tárlatok plakettel, díjjal, munkajutalommal elismert művészei (1954–

2007)

Az első Vásárhelyi Őszi Tárlat 1954. október 8-án nyílt meg a Tornyai János Múzeumban.

Létrejöttében a kezdeményezés a múzeum akkori igazgatója, Galyasi Miklós érdeme. Mellette

még Almási Gyula Béla, Kurucz D. István festőművész és Szabó Iván szobrászművész

bábáskodtak. Már az első kiállítás kiemelkedő teljesítményének elismeréseként megalapította

a városvezetés a Tornyai Plakettet. Ez a 7. kiállításig csak erkölcsi elismerésként került

átadásra. Azonban mivel a hasonló országos kiállításokat rendező városok ez időben már

pénzbeni díjakkal is jutalmazták az arra érdemes művészeket, ezért – hogy az Őszi Tárlat a

díjak mellőzése miatt ne kerüljön hátrányos helyzetbe – a 7. kiállítástól már itt is kapcsolódott

pénzbeli elismerés a plaketthez. A díj első összege 7 ezer forint volt, jelenleg 1 millió forint.

Később a városi vezetés is adott két különdíjat és egyre többen csatlakoztak (országos

szervezetek, minisztériumok, Képző- és Iparművészeti Lektorátus, Művészeti Alap, megyei

önkormányzat és gazdasági szervezetek is) az adományozókhoz. Jelenleg 14 az adományozók

száma.

A Tornyai Plakettesek névsorát a 20. tárlat katalógusában az akkor a Medgyessy-teremben

rendezett kiállítás kapcsán leközölték. A többi elismerés azonban csak esetenként jelent meg a

katalógusokban. Teljes dokumentálásuk a múzeumi őszi tárlati jegyzőkönyvekben, valamint a

napi sajtóban szerepelt. Ezek egybegyűjtése és publikálása a tárlat története és az egyes

művészek monográfiái számára egyaránt forrásértékkel bír. Ez indokolja a publikálást.

A Tornyai plakettel díjazottak külön menüpontban olvashatóak.

1968-tól rendszeresítette a városi vezetés a Tornyai Plakett mellett a munkajutalmakat is.

Általában három képzőművészt részesítettek ebben az elismerésben. Kivétel volt az 1978-as

25. jubileumi tárlat, amikor a kiállító művészek mellett a katalógus tervezője, Katona László

grafikusművész és a kiállítások szervezője, Dömötör János is munkajutalomban részesült. Ezen

kívül az 1974-es második decennium alkalmából díjazásban részesítette a Magyar

Népköztársaság Művészi Alapja Németh József, a Szakszervezetek Országos Tanácsa Szalay

Ferenc, és Hódmezővásárhely Város Tanácsa Almási Gyula Béla festőművészeket, valamint

Szabó Iván szobrászművészt.

A munkajutalmakban részesítettek névsora

 

XV. Őszi Tárlat1968Németh Józseffestőművész
  Csohány Kálmángrafikusművész
  Szalay Ferencfestőművész
  Meszlényi Jánosszobrászművész
XVI. Őszi Tárlat1969Kurucz D. Istvánszobrászművész
  Ligeti Erikaszobrászművész
  Rékassy Csabagrafikusművész
XVII. Őszi Tárlat1970Fülöp Erzsébetfestőművész
  Magos Gyulafestő- és grafikusművész
  Nagy Sándorszobrászművész
XVIII. Őszi Tárlat1971Németh Józseffestőművész
  Szalay Ferencfestőművész
  Végvári Gyulakeramikusművész
XIX. Őszi Tárlat1972Almási Gyula Bélafestőművész
  Novotny E. Róbertfestőművész
  Mónus Ferenc és Sándornépi iparművészek
  Rátonyi Józsefszobrászművész
XX. Őszi Tárlat1973Hézső Ferencfestőművész
  Lieber Évaképzőművész
  Szemethy Imregrafikusművész
  Szurcsik Jánosfestőművész
XXI. Őszi Tárlat1974Fodor Józseffestőművész
  Fülöp Erzsébetfestőművész
  Sáros A. Miklósgrafikusművész
XXII. Őszi Tárlat1975Ágotha Margitgrafikusművész
  Csohány Kálmángrafikusművész
  Németh Józseffestőművész
  Vecsési Sándorfestőművész
XXIII. Őszi Tárlat1976V. Bazsonyi Aranyfestőművész
  Csizmadia Zoltánfestőművész
  Varga Évaszobrászművész
XXIV. Őszi Tárlat1977Almásy Aladárgrafikusművész
  Kamotsay Istvánszobrászművész
  Sulyok Gabriellagrafikusművész
  Trischler Ferencszobrászművész
XXV. Őszi Tárlat1978Németh Józseffestőművész
  Sáros A. Miklósgrafikusművész
  Szalay Ferencfestőművész
  Tóth Valériaszobrászművész
XXVI. Őszi Tárlat1979Csikós Andrásfestőművész
  Janzer Frigyesszobrászművész
  Szabó Ivánszobrászművész
  Zoltánfi Istvánfestőművész

1980-tól belépett a díjadományozók sorába a Csongrád Megyei Tanács, továbbá a Művészeti

Alap, következő évtől kezdve pedig különböző gazdasági egységek is.

XXVII. Őszi Tárlat1980Hódmezővásárhely város díja
  Kéri Lászlófestőművész
  Engel Tevan Istvángrafikusművész
  Püspöky Istvángrafikusművész
  Kotsis Nagy Margitszobrászművész
  Szabó Gáborszobrászművész
  Csongrád Megyei Tanács díja
  Hézső Ferencfestőművész
  Művészeti Alap díja
  Somos Miklósfestőművész
XXVIII. Őszi Tárlat1981Hódmezővásárhely város díja
  Almásy Aladárgrafikusművész
  Csizmadia Zoltánfestőművész
  Miskolczi Lászlófestőművész
  Szalay Ferencfestőművész
  Csongrád Megyei Tanács díja
  Gyurcsák Ferencszobrászművész
  Művészeti Alap díja
  Németh Józseffestőművész
  Vállalatok, üzemek munkajutalmai
  Cságoly Kláratextilművész
  Hézső Ferencfestőművész
  Janzer Frigyesszobrászművész
  Kéri Lászlófestőművész
  Kotsis Nagy Margitszobrászművész
  Kollár Györgyfestőművész
  Kutas Lászlószobrászművész
  Lacza Mártagrafikusművész
  Lóránt Jánosfestőművész
  Lantos Györgyiszobrászművész
  Oromszegi Krisztinaüvegművész
  Patay Lászlófestőművész
  Somos Lászlófestőművész
  Szelényi Attilakeramikusművész
  Tóth Ernőfestőművész
  Tóth Júliaszobrászművész
  Vecsési Sándorfestőművész
XXIX. Őszi Tárlat1982Csongrád Megyei Tanács díja
  Kiss Györgyszobrászművész
  Művészeti Alap díja
  Szemethy Imregrafikusművész
  Hódmezővásárhely város munkajutalma
  Balogh Gyulafestőművész
  Lóránt Jánosfestőművész
  Gáti Gáborszobrászművész
  Lacza Mártagrafikusművész
  Alföldi Porcelángyár munkajutalma
  Orosz Máriakeramikusművész
  Fémtechnika Vállalat munkajutalma
  Tóth Ernőfestőművész
  Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
  Hézső Ferencfestőművész
  HÓDGÉP munkajutalma
  Nagy Sándorszobrászművész
  HÓDIKÖT munkajutalma
  Cságoly Kláratextilművész
  Marx Termelőszövetkezet munkajutalma
  Szakál Ágnesfestőművész
  METRIPOND munkajutalma
  Máté Istvánszobrászművész
  Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
  Kamotsay Istvánszobrászművész
  Vásárhelyi Állami Gazdaság munkajutalma
  Zombori Lászlófestőművész
  Vörös Csillag Termelőszövetkezet munkajutalma
  Meggyes Lászlófestőművész
XXX. Őszi Tárlat1983Hódmezővásárhely Városi Tanács díja
  Engel Tevan Istvángrafikusművész
  Marosits Istvánszobrászművész
  Csongrád Megyei Tanács díja
  Janzer Frigyesszobrászművész
  Művészeti Alap díja
  Németh Józseffestőművész
  Agyag- és Szilikátipari Szövetkezet munkajutalma
  Meggyes Lászlófestőművész
  Alföldi Porcelángyár munkajutalma
  Parády Tamásgrafikusművész
  Fémtechnika Vállalat munkajutalma
  Tóth Ernőfestőművész
  Főiskolai Tangazdaság munkajutalma
  Balogh Gyulafestőművész
  Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
  Krajcsovics Évafestőművész
  HÓDGÉP munkajutalma
  Czinder Antalszobrászművész
  HÓDIKÖT munkajutalma
  Demeter Zsuzsafestőművész
  HÓD-Modell munkajutalma
  Simon Ferencszobrászművész
  METRIPOND munkajutalma
  Máté Istvánszobrászművész
  Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
  Fazekas Magdolnafestőművész
  Vörös Csillag Termelőszövetkezet munkajutalma
  Hézső Ferencfestőművész
XXXI. Őszi Tárlat1984Hódmezővásárhely Városi Tanács munkajutalma
  Fülöp Erzsébetfestőművész
  Kéri Lászlófestőművész
  Sulyok Gabriellagrafikusművész
  Szalay Ferencfestőművész
  Kratochwill Mimiművészettörténész
  Csongrád Megyei Tanács munkajutalma
  Szathmáry Gyöngyiszobrászművész
  Művészeti Alap munkajutalma
  Tenk Lászlófestőművész
  Agyag- és Szilikátipari Szövetkezet munkajutalma
  Somos Miklósfestőművész
  Fémtechnika Vállalat munkajutalma
  Lapis Andrásszobrászművész
  Főiskolai Tangazdaság munkajutalma
  Zsuga Sándorfestőművész
  Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
  Nagy Sándorszobrászművész
  HÓDGÉP munkajutalma
  Kotsis Nagy Margitszobrászművész
  HÓDIKÖT munkajutalma
  Humenyánszky Jolánszobrászművész
  METRIPOND munkajutalma
  Kollár Györgyfestőművész
  Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
  Horváth Jánosfestőművész
  Vörös Csillag Termelőszövetkezet munkajutalma
  Szakál Ágnesfestőművész
XXXII. Őszi Tárlat1985Hódmezővásárhely Városi Tanács díja
  Tenk Lászlófestőművész
  Rátonyi Józsefszobrászművész
  Csongrád Megyei Tanács díja
  Kéri Lászlófestőművész
  Művészeti Alap díja
  Gitzy Jánosfestőművész
  Hódmezővásárhely Városi Tanács munkajutalma
  Ágotha Margitgrafikusművész
  Kovács Tamás Vilmosfestőművész
  Alföldi Porcelángyár munkajutalma
  Tuza Lászlókeramikusművész
  Alumíniumszerkezetek Gyára munkajutalma
  Szathmáry Gyöngyiszobrászművész
  Elektrofém Ipari Szövetkezet munkajutalma
  Kiss Györgyszobrászművész
  Fémtechnika Vállalat munkajutalma
  Rátonyi Józsefszobrászművész
  Főiskolai Tangazdaság munkajutalma
  Csikós Andrásfestőművész
  Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
  Kiss Tiborfestőművész
  HÓDGÉP munkajutalma
  Nikmond Beátaszobrászművész
  HÓDIKÖT munkajutalma
  Lantos Györgyiszobrászművész
  HÓD-Modell munkajutalma
  Sulyok Gabriellagrafikusművész
  Marx Termelőszövetkezet munkajutalma
  Csikai Mártaszobrászművész
  METRIPOND munkajutalma
  Mihály Gáborszobrászművész
  Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
  Jánosházi Ágnesfestőművész
  Vörös Csillag Termelőszövetkezet munkajutalma
  Tácsik Jánosfestőművész
XXXIII. Őszi Tárlat1986Hódmezővásárhely Városi Tanács díja
  Szalay Ferencfestőművész
  Csongrád Megyei Tanács díja
  Almásy Aladárgrafikusművész
  Művészeti Alap díja
  Szabó Tamásszobrászművész
  KISZ Megyei Bizottsága díja
  Kiss Tiborfestőművész
  Szakmaközi Bizottság díja
  Németh Józseffestőművész
  Agyag és Szilikátipari Szövetkezet munkajutalma
  Lieber Évafestőművész
  Alföldi Porcelángyár munkajutalma
  Zala Tiborgrafikusművész
  Alumíniumszerkezetek Gyára munkajutalma
  Kudász Emesefestőművész
  Elektrofém Ipari Szövetkezet munkajutalma
  Tóth Ernőfestőművész
  Fémtechnika Vállalat munkajutalma
  Varga Gézaszobrászművész
  Főiskolai Tangazdaság munkajutalma
  Kiss Györgyszobrászművész
  Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
  Muzsnay Ákosgrafikusművész
  HÓDGÉP munkajutalma
  Kéri Imregrafikusművész
  HÓDIKÖT munkajutalma
  Miskolczi Lászlófestőművész
  HÓD-Modell munkajutalma
  Szakál Ágnesfestőművész
  Marx Termelőszövetkezet munkajutalma
  Batári Lászlófestőművész
  METRIPOND munkajutalma
  Hézső Ferencfestőművész
  Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
  V. Bazsonyi Aranyfestőművész
  Vörös Csillag Termelőszövetkezet munkajutalma
  Gáti Gáborszobrászművész
XXXIV. Őszi Tárlat1987Hódmezővásárhely Városi Tanács díja
  Hézső Ferencfestőművész
  Tóth Valériaszobrászművész
  Csongrád Megyei Tanács díja
  Püspöky Istvángrafikusművész
  Művészeti Alap díja
  Máté Istvánszobrászművész
  KISZ Megyei Bizottsága díja
  Kőnig Róbertgrafikusművész
  Képző és Iparművészeti Lektorátus díja
  Patay Lászlófestőművész
  Agyag és Szilikátipari Szövetkezet munkajutalma
  Pataky Ferencfestőművész
  Alföldi Porcelángyár munkajutalma
  Csikai Mártaszobrászművész
  Alumíniumszerkezetek Gyára munkajutalma
  Szabó Tamásszobrászművész
  Delta Kereskedelmi Vállalat munkajutalma
  Kiss Tiborfestőművész
  Elektrofém Ipari Szövetkezet munkajutalma
  Szalay Ferencfestőművész
  Fémtechnika Vállalat munkajutalma
  Fejér Csabafestőművész
  Főiskolai Tangazdaság munkajutalma
  Németh Józseffestőművész
  Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
  Tenk Lászlófestőművész
  HÓDGÉP munkajutalma
  Mihály Gáborszobrászművész
  Szakmaközi Bizotság munkajutalma
  Koszta Rozáliafestőművész
  Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
  Szurcsik Jánosfestőművész
  Vörös Csillag Termelőszövetkezet munkajutalma
  Lantos Györgyiszobrászművész
XXXV. Őszi Tárlat1988Hódmezővásárhely Városi Tanács díja
  Szalay Ferencfestőművész
  Fülöp Erzsébetfestőművész
  Csongrád Megyei Tanács díja
  Giczy Jánosfestőművész
  Muzsnay Ákosgrafikusművész
  Művészeti Alap díja
  Nagy Benedekszobrászművész
  KISZ Megyei Bizottsága díja
  Szabó Tamásszobrászművész
  Képző és Iparművészeti Lektorátus díja
  Tenk Lászlófestőművész
  Agyag és Szilikátipari Szövetkezet munkajutalma
  Pataky Ferencfestőművész
  Alföldi Porcelángyár munkajutalma
  S. Hegyi Istvánszobrászművész
  Alumíniumszerkezetek Gyára munkajutalma
  Csikai Mártaszobrászművész
  Állattenyésztési Főiskola munkajutalma
  ifj. Kurucz Istvánfestőművész
  Apolló Cipőipari Szövetkezet munkajutalma
  Varga Gézaszobrászművész
  Delta Kereskedelmi Vállalat munkajutalma
  Kiss Tiborfestőművész
  DÉMÁSZ munkajutalma
  Kiss Györgyszobrászművész
  Elektrofém Ipari Szövetkezet munkajutalma
  Kőnig Róbertgrafikusművész
  Fémtechnika Vállalat munkajutalma
  Hézső Ferencfestőművész
  Főiskolai Tangazdaság munkajutalma
  Tóth Ernőfestőművész
  Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat munkajutalma
  Szurcsik Jánosfestőművész
  Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
  Koszta Rozáliafestőművész
  HÓDGÉP munkajutalma
  Vecsési Sándorfestőművész
  Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
  Nikmond Beátaszobrászművész
  Vörös Csillag Termelőszövetkezet munkajutalma
  Somogyi Jánosfestőművész
XXXVI. Őszi Tárlat1989Hódmezővásárhely Városi Tanács díja
  Csikós Andrásfestőművész
  Rékassy Esztergrafikusművész
  Csongrád Megyei Tanács díja
  Kiss Tiborfestőművész
  Művészeti Alap díja
  Vecsési Sándorfestőművész
  Művelődési Minisztérium díja
  Németh Józseffestőművész
  Külügyminisztérium díja
  Kurucz D. Istvánfestőművész
  Képző és Iparművészeti Lektorátus díja
  Szabó Tamásszobrászművész
  Alföldi Porcelángyár munkajutalma
  V. Bazsonyi Aranyfestőművész
  Alumíniumszerkezetek Gyára munkajutalma
  Gáti Gáborszobrászművész
  Állattenyésztési Főiskola munkajutalma
  Kárpáti Tamásfestőművész
  Autójavító Vállalat munkajutalma
  Tóth Ernőfestőművész
  Delta Kereskedelmi Vállalat munkajutalma
  Návay Sándorszobrászművész
  Elektrofém Ipari Szövetkezet munkajutalma
  Varga Gézaszobrászművész
  Fémtechnika Vállalat munkajutalma
  Fülöp Erzsébetfestőművész
  Főiskolai Tangazdaság munkajutalma
  Kőnig Róbertgrafikusművész
  Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat munkajutalma
  Csikai Mártaszobrászművész
  Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
  Szathmáry Gyöngyiszobrászművész
  HÓDGÉP munkajutalma
  Jószai Zsoltszobrászművész
  Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
  Tenk Lászlószobrászművész
  Vörös Csillag Termelőszövetkezet munkajutalma
  Balogh Gyulafestőművész
XXXVII. Őszi Tárlat1990Hódmezővásárhely Város díja
  Kiss Tiborfestőművész
  Maracskó Gabriellagrafikusművész
  Csongrád Megyei Tanács díja
  Juhász Sándorfestőművész
  Művelődési és Közoktatási Minisztérium
  Németh Józseffestőművész
  Művészeti Alap díja
  Korányi Gáborfestőművész
  Külügyminisztérium díja
  Szabó Tamásszobrászművész
  Képző és Iparművészeti Lektorátus díja
  Tenk Lászlófestőművész
  Magyar Honvédség díja
  Kiss Györgyszobrászművész
  Alföldi Porcelángyár munkajutalma
  Pataki Ferencfestőművész
  Alumíniumszerkezetek Gyára munkajutalma
  Janzer Frigyesszobrászművész
  Állategészségügyi Főiskola munkajutalma
  Kőnig Róbertgrafikusművész
  Elektrofém Ipari Szövetkezet – Vörös Csillag Termelőszövetkezet

munkajutalma

  Tóth Imrefestőművész
  Fémtechnika Vállalat munkajutalma
  Kéri Lászlófestőművész
  Gorzsai Állami Gazdaság munkajutalma
  Sz. Egyed Emmaszobrászművész
  HÓDGÉP munkajutalma
  Horváth Jánosfestőművész
  Magyar Hitelbank munkajutalma
  Kárpáti Tamásfestőművész
  Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
  Czinder Antalszobrászművész
  Vásárhelyi Állami Tangazdaság munkajutalma
  Nagy Ernő Sándorfestőművész
XXXVIII. Őszi Tárlat1991Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Különdíja
  Csáki Róbertfestőművész
  Lóránt Zsuzsaszobrászművész
  Csongrád Megye Közgyűlésének díja
  Tornai Endre Andrásszobrászművész
  Művelődési és Közoktatási Minisztérium
  Kárpáti Tamásfestőművész
  Művészeti Alap díja
  Patay Lászlófestőművész
  Képző és Iparművészeti Lektorátus díja
  Ágotha Margitgrafikusművész
  Váli Dezsőfestőművész
  Honvédelmi Minisztérium díja
  Muzsnay Ákosgrafikusművész
  ALUCON Kft. munkajutalma
  Janzer Frigyesszobrászművész
  Magyar Hitel Bank munkajutalma
  Fritz Mihályszobrászművész
  Állattenyésztési Főiskola munkajutalma
  Juhász Sándorfestőművész
  Alföldi Porcelángyár munkajutalma
  S. Hegyi Bélaszobrászművész
  DELTA Kereskedelmi Vállalat munkajutalma
  Giczy Jánosfestőművész
  HÓDGÉP munkajutalma
  Kotormán Lászlószobrászművész
  ELEKTROFÉM Ipari Szövetkezet munkajutalma
  Kurucz István Andrásfestőművész
  Rákóczi Termelőszövetkezet munkajutalma
  Maracskó Gabriellagrafikusművész
  Hódcsillag Tsz munkajutalma
  Deák Ilonafestőművész
  Hódmezővásárhely Állami Tangazdaság munkajutalma
  Varga Gézaszobrászművész
XXXIX. Őszi Tárlat1992Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Különdíja
  Szalay Ferencfestőművész
  Jánváry Zoltángrafikusművész
  Művelődési és Kulturális Minisztérium díja
  Gyulai Líviuszgrafikusművész
  Művészeti Alap díja
  Krajcsovics Évafestőművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Kéri Lászlófestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzatért Alapítványának díja
  Tenk Lászlófestőművész
  Képző- és Iparművészeti Lektorátus díja
  Széri Varga Gézaszobrászművész
  Magyar Honvédség díja
  Almásy Aladárgrafikusművész
  HÓDGÉP munkajutalma
  Fűz Veronikaszobrászművész
  DELTA Kereskedelmi Vállalat munkajutalma
  Csáki Róbertfestőművész
  Alucon Kft. munkajutalma
  Albert Ildikószobrászművész
  Rákóczi Tsz munkajutalma
  Juhász Sándorfestőművész
  Állattenyésztési Főiskola munkajutalma
  Maracskó Gabriellagrafikusművész
  Alföldi Porcelángyár munkajutalma
  Bardócz Lajosgrafikusművész
  Főiskolai Tangazdaság munkajutalma
  Pató Rózaszobrászművész
  Magyar Hitelbank vásárhelyi igazgatóságának munkajutalma
  Muzsnay Ákosgrafikusművész
  Hódcsillag Tsz munkajutalma
  Kiss Györgyszobrászművész
  ProTeTim Vállalat munkajutalma
  Návay Sándorszobrászművész
  Dr. Mónus István Alapítvány munkajutalma
  Bukor Tiborfestőművész
XL. Őszi Tárlat1993Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Különdíja
  Albert Ildikószobrászművész
  Szurcsik Józsefgrafikusművész
  Művelődési és Közoktatási Minisztérium díja
  Szentgyörgyi Józseffestőművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Lóránt Jánosfestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzatért Alapítványának díja
  Csikay Mártaszobrászművész
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
  Almásy Aladárgrafikusművész
  Képző- és Iparművészeti Lektorátus díja
  Muzsnay Ákosgrafikusművész
  Magyar Honvédség Kulturális és Művészeti Főigazgatóság díja
  Engel Tevan Istvángrafikusművész
  Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének díja
  Vilhelm Károlyfestőművész
  Eötvös József Alapítvány díja
  Kotormán Norbertszobrászművész
  DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
  Fűz Veronikaszobrászművész
  Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
  Huber Józsefszobrászművész
  HÓDGÉP Járműgyártó Rt. munkajutalma
  Zala Tiborgrafikusművész
  Rákóczi Tsz munkajutalma
  Maracskó Gabriellagrafikusművész
  Vásárhely és Vidéke napilap munkajutalma
  Korányi Gáborgrafikusművész
  Hódcsillag Tsz munkajutalma
  Sejben Lajosfestőművész
  DELTA Kereskedelmi Vállalat munkajutalma
  Lévai Zoltángrafikusművész
  PHOENIX Klub munkajutalma
  Kovács Tamás Vilmosfestőművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
  Váli Dezsőfestőművész
  Dr. Mónus István Alapítvány munkajutalma
  Bányai Bélafestőművész
XLI. Őszi Tárlat1994Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Különdíja
  Kéri Lászlófestőművész
  Nagy Attilaszobrászművész
  Nemzeti Kulturális Alap díja
  Németh Józseffestőművész
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
  Földi Péterfestőművész
  Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének díja
  Simorka Sándorszobrászművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Korányi Gáborgrafikusművész
  Csongrád Megyei Önkormányzatért Alapítványának díja
  Lévai Zoltángrafikusművész
  Eötvös József Alapítvány díja
  Rékassy Esztergrafikusművész
  Servio Bt. munkajutalma
  Almásy Aladárgrafikusművész
  DELTA Kereskedelmi Vállalat munkajutalma
  Balogh Gyulafestőművész
  ALUCON Kft. munkajutalma
  Csáki Róbertfestőművész
  Hódcsillag Tsz munkajutalma
  Erdős Péterfestőművész
  Marker Reklámstúdió munkajutalma
  Fodor Józseffestőművész
  Rákóczi Tsz munkajutalma
  Gyulai Líviuszgrafikusművész
  Bonex Kft. munkajutalma
  Hermann Zoltánfestőművész
  Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
  Kurucz István Andrásfestőművész
  DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
  Maracskó Gabriellagrafikusművész
  Dr. Mónus István Alapítvány munkajutalma
  Sonkoly Tiborfestőművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
  Sulyok Gabriellagrafikusművész
  Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
  Szurcsik Jánosfestőművész
  Építőmester Kft munkajutalma
  Tóth Bélaszobrászművész
  Weisz Mihály – Cseszkó Máté-díj
  Zayzon Ágnesfestőművész
XLII. Őszi Tárlat1995Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Különdíja
  Tóth Ernőfestőművész
  Vecsési Sándorfestőművész
  Nemzeti Kulturális Alap díja
  Csáki Róbertfestőművész
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
  Kiss Jenő Ferencszobrászművész
  Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének díja
  Lipták Györgygrafikusművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Kárpáti Tamásfestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzatért Alapítványának díja
  Frimmel Gyulagrafikusművész
  Eötvös József Alapítvány díja
  Imre Péterszobrászművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  Engel Tevan Istvángrafikusművész
  Dr. Mónus István-díj
  Erdős Péterfestőművész
  Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
  Hézső Ferencfestőművész
  Hódcsillag Tsz munkajutalma
  Horváth Jánosfestőművész
  Edénygyár Rt. munkajutalma
  Jónák Tamásfestőművész
  Marker Reklámstúdió munkajutalma
  Kéri Lászlófestőművész
  DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
  Kurucz István Andrásfestőművész
  Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
  Lóránt Jánosfestőművész
  Bonex Kft. munkajutalma
  Muzsnay Ákosgrafikusművész
  Weisz Mihály – Cseszkó Máté-díj
  Nagy Attilaszobrászművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
  Rékassy Esztergrafikusművész
  Rákóczi Tsz munkajutalma
  Sipos Zsófiafestőművész
  Servio Bt. munkajutalma
  Szentgyörgyi Józseffestőművész
XLIII. Őszi Tárlat1996Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Különdíja
  Csikós Andrásfestőművész
  Szmrecsányi Boldizsárszobrászművész
  Nemzeti Kulturális Alap díja
  Szentgyörgyi Józseffestőművész
  Művelődési és Közoktatási Minisztérium díja
  Kőnig Róbertgrafikusművész
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
  Lóránt Zsuzsaszobrászművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Paulikovics Ivánszobrászművész
  Csongrád Megyei Önkormányzatért Alapítványának díja
  Szurcsik Jánosfestőművész
  Weisz Mihály – Cseszkó Máté-díj
  Kurucz István Andrásfestőművész
  Kereskedelmi és Hitelbank Rt. díja
  Szkok Ivánfestőművész
  Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
  Albert Ildikószobrászművész
  Dr. Mónus István-díj
  Bukor Tiborfestőművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  Cinder Antalszobrászművész
  Marker Reklámstúdió munkajutalma
  Erdős Péterfestőművész
  Rákóczi Tsz munkajutalma
  Fazekas Magdolnafestőművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
  Keresztes Dóragrafikusművész
  DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
  Nagy Attilaszobrászművész
  Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
  Orosz Istvángrafikusművész
  Servio Bt. munkajutalma
  Taubert Lászlószobrászművész
  Bónus István – Bandula Vendéglő munkajutalma
  Pásztor Gáborgrafikusművész
XLIV. Őszi Tárlat1997Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Mesterdíja
  Muzsnay Ákosgrafikusművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Különdíja
  Kurucz István Andrásfestőművész
  Nemzeti Kulturális Alap díja
  Meggyes Lászlófestőművész
  Művelődési és Közoktatási Minisztérium díja
  Kiss Jenő Ferencszobrászművész
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
  Maracskó Gabriellagrafikusművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Szotyory Lászlófestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzatért Alapítványának díja
  Fischer Györgyszobrászművész
  Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
  Gaál Józsefgrafikusművész
  Burton-Apta Kft. díja
  Frimmel Gyulagrafikusművész
  Weisz Mihály – Cseszkó Máté-díj
  Kéri Lászlófestőművész
  Orosházi Malom Kft. díja
  Simsay Ildikófestőművész
  Tápioland Kft. díja
  Fazekas Magdolnafestőművész
  Kereskedelmi és Hitelbank Rt. díja
  Erdős Péterfestőművész
  Hód-Csillag Tsz munkajutalma
  Fodor Józseffestőművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  Giczy Jánosfestőművész
  Marker Reklámstúdió munkajutalma
  Jószay Zsoltszobrászművész
  DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
  Kotormán Norbertszobrászművész
  Rákóczi Tsz munkajutalma
  Nagy Attilaszobrászművész
  Servio Bt. munkajutalma
  Nikmond Beátaszobrászművész
  Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
  Rózsa Istvánfestőművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
  Somos Miklósfestőművész
  Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
  Szily Gézafestőművész
  Bónus István – Bandula Vendéglő munkajutalma
  Tihanyi Viktorszobrászművész
XLV. Őszi Tárlat1998Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Mesterdíja
  Kárpáti Tamásfestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Nívódíja
  Csikai Mártaszobrászművész
  Nemzeti Kulturális Alap díja
  Muzsnay Ákosgrafikusművész
  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
  Kéri Lászlófestőművész
  Pest-Buda Értékház Rt.díja
  Kelemen Marcellfestőművész
  Vecsési Sándorfestőművész
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
  Takáts Mártongrafikusművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Tóth Ernőfestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
  Csikós Andrásfestőművész
  Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
  Nagy Attilaszobrászművész
  Burton-Apta Kft. díja
  Tóth Imrefestőművész
  Weisz Mihály – Cseszkó Máté-díj
  Sonkoly Tiborfestőművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
  Atlasz Gáborfestőművész
  Vízpart Kft. munkajutalma
  Csáki Róbertfestőművész
  Rákóczi Tsz munkajutalma
  Csobán Andrásfestőművész
  Marker Reklámstúdió munkajutalma
  Fűz Veronikaszobrászművész
  Kincses + Marton Kft. munkajutalma
  Hernusz Ágnesgrafikusművész
  Servio Bt. munkajutalma
  Louis Stuijfzandfestőművész
  Hód-Csillag Szövetkezet munkajutalma
  Szabó Gáborszobrászművész
  Bónus István – Bandula Vendéglő munkajutalma
  Szatmári Juhos Lászlószobrászművész
  Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
  Szentgyörgyi Tündefestőművész
  DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
  Szmrecsányi Boldizsárszobrászművész
  Dr. Mónus István-díj
  Zoltay Attilafestőművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  Szotyori Lászlófestőművész
XLVI. Őszi Tárlat1999Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Mesterdíja
  Tenk Lászlófestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Nívódíja
  Tóth Ernőfestőművész
  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
  Nagy Gáborfestőművész
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
  Bukta Norbertfestőművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Rékassy Esztergrafikusművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
  Balogh Gyulafestőművész
  Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
  Korányi Gáborgrafikusművész
  Burton-Apta Kft. díja
  Váli Dezsőfestőművész
  Weisz Mihály – Cseszkó Máté-díj
  Kéri Lászlófestőművész
  Marker Reklámstúdió munkajutalma
  Almásy Aladárfestőművész
  Servio Bt. munkajutalma
  Ifj. Benedek Jenőfestőművész
  Kincses + Marton Kft. munkajutalma
  Bozsér Zsoltfestőművész
  Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
  Fodor Józseffestőművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
  Kovács Tamás Vilmosfestőművész
  DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
  Krajcsovics Évafestőművész
  Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
  Nagy Attilaszobrászművész
  Vásárhelyi Róna Kft munkajutalma
  Rózsa Istvánfestőművész
  Bónus István – Bandula Vendéglő munkajutalma
  Tácsik Jánosfestőművész
  Dr. Mónus István-díj az adományozó saját döntése alapján
  Erdős Péterfestőművész
  Garbo + Kft. munkajutalma az adományozó saját döntése

alapján

  Feketéné Loványi Erzsébetiparművész
  Hód-Csillag Szövetkezet munkajutalma az adományozó saját döntése

alapján

  Holler Lászlófestőművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma az adományozó saját döntése

alapján

  Zoltai Attilafestőművész
XLVII. Őszi Tárlat2000Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Mesterdíja
  Nagy Gáborgrafikusművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Nívódíja
  Szmrecsány Boldizsárszobrászművész
  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
  Nádas Alexandragrafikusművész
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
  Szotyory Lászlófestőművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Földi Péterfestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
  Tácsik Jánosfestőművész
  Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
  Kéri Lászlófestőművész
  Burton-Apta Kft. díja
  Tóth Ernőfestőművész
  Weisz Mihály – Cseszkó Máté-díj
  Albert Ildikószobrászművész
  Hód-Csillag Szövetkezet munkajutalma
  Nagy Attilaszobrászművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
  Varga Erikgrafikusművész
  Servio Bt. munkajutalma
  Vidovits Ivánfestőművész
  Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
  Fülöp Erzsébetfestőművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  Sejben Lajosfestőművész
  Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
  Bukor Tiborfestőművész
  Kincses + Marton Kft. munkajutalma
  Szalay Pálfestőművész
  Garbo + Kft. munkajutalma
  Zoltai Attilafestőművész
XLVIII. Őszi Tárlat2001Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Mesterdíja
  Szabó Tamásszobrászművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Nívódíja
  Rékassy Esztergrafikusművész
  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
  Kéri Lászlófestőművész
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
  Csikai Mártaszobrászművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Kelemen Marcellfestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
  König Róbertgrafikusművész
  Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
  Hegedűs Endrefestőművész
  Burton-Apta Kft. díja
  Szentgyörgyi Józseffestőművész
  Weisz Mihály – Cseszkó Máté-díj
  Bányai Bélafestőművész
  Bónus István – Bandula Vendéglő munkajutalma
  Balogh Gyulafestőművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
  Zsin Juditszobrászművész
  Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
  Meggyes Lászlófestőművész
  Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
  Holler Lászlófestőművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  Erdős Péterfestőművész
  Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
  Sonkoly Tiborfestőművész
  Kincses és Társa Kft. munkajutalma
  Mihály Árpádszobrászművész
  Garbo + Kft. munkajutalma
  Hézső Ferencfestőművész
XLIX. Őszi Tárlat2002Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Mesterdíja
  Kéri Lászlófestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Nívódíja
  Kurucz István Andrásfestőművész
  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
  Kecskés Andrásfestőművész
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
  Sulyok Gabriellagrafikusművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Borsi Sándorszobrászművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
  László Dánielfestőművész
  Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
  Rékassy Esztergrafikusművész
  Burton-Apta Kft. díja
  Fazekas Magdolnafestőművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
  Püspöky Istvángrafikusművész
  Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
  Tácsik Jánosfestőművész
  SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
  Samu Katalinszobrászművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma az adományozó választása

alapján

  Fodor Józseffestőművész
  Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma az adományozó választása

alapján

  Kakuk Tündefestőművész
L. Őszi Tárlat2003Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Mesterdíja
  Szalay Ferencfestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Nívódíja
  Fodor Józseffestőművész
  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
  Kéri Imrefestőművész
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
  Bikácsi Danielafestőművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Püspöky Istvángrafikusművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
  Návay Sándorszobrászművész
  Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
  Kotormán Lászlószobrászművész
  Burton-Apta Kft. díja
  Kácser Lászlófestőművész
  Land-Brot Kft. díja
  Sulyok Gabriellagrafikusművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
  Jószay Zsoltszobrászművész
  Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
  Balogh Gyulafestőművész
  Bandula Kisvendéglő munkajutalma
  László Dánielfestőművész
  SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
  Albert Ildikószobrászművész
  Kincses és Társa Kft. munkajutalma
  Tóth Dávidszobrászművész
  Hód-Mezőgazda Rt. munkajutalma
  Hézső Ferencfestőművész
LI. Őszi Tárlat2004Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós-díj
  Szemereki Terézkeramikusművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla-díj
  Püspöky Istvángrafikusművész
  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
  Tenk Lászlófestőművész
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
  Földi Péterfestőművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Szotyori Lászlófestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
  Bukor Tiborfestőművész
  Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
  Penovác Endrefestőművész
  Imerys Magyarország Tűzállóanyag. Kft díja
  Mihály Árpádszobrászművész
  Porsche Hungária Rt. díja
  Fehér Lászlófestőművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
  Nagy Attilaszobrászművész
  Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
  Frimmel Gyulagrafikusművész
  Bandula Kisvendéglő munkajutalma
  Sonkoly Tiborfestőművész
  SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
  Návay Sándorszobrászművész
  Kincses és Társa Kft. munkajutalma
  Megyeri Horváth Gáborfestőművész
LII. Őszi Tárlat2005Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós-díj
  Samu Katalinszobrászművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla-díj
  László Dánielfestőművész
  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
  Szkok Ivánfestőművész
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
  Szabó Tamásszobrászművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Kő Pálszobrászművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
  Csikós Andrásfestőművész
  Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
  Tenk Lászlófestőművész
  Imerys Magyarország Tűzállóanyag. Kft díja
  Krajcsovics Évafestőművész
  Keram-Pack Rt. díja
  Bukor Tiborfestőművész
  Hód-Mezőgazda Zrt. munkajutalma
  Fekete Gézaszobrászművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
  Dunai Editfestőművész
  Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
  Takáts Mártongrafikusművész
  Bandula Kisvendéglő munkajutalma
  Kiss Györgyszobrászművész
  SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma az adományozó

választása alapján

  Erdős Péterfestőművész
LIII. Őszi Tárlat2006Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós-díj
  Takáts Mártongrafikusművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla-díj
  Taubert Lászlószobrászművész
  Oktatási és Kulturális Minisztérium díja
  Rékassy Esztergrafikusművész
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
  Kovács Lehelfestőművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Horváth Krisztiánfestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
  Szalay Ferencfestőművész
  Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
  Nagy Gáborfestőművész
  Imerys Magyarország Tűzállóanyag. Kft díja
  Szentgyörgyi Józseffestőművész
  Hód-Mezőgazda Zrt. munkajutalma
  Kelemen Marcellfestőművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
  Sipos Barbarafestőművész
  Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
  Nádas Alexandragrafikusművész
  SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
  Ifj. Holler Lászlófestőművész
  Bandula Kisvendéglő munkajutalma
  Papageorgiu Andreafestőművész
LIV. Őszi Tárlat2007Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós-díj
  Szabó Ábelfestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla-díj
  Czene Mártafestőművész
  Oktatási és Kulturális Minisztérium díja
  Szabó Tamásszobrászművész
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
  Surman Viktorfestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat díja
  Cserna Tamásfestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
  Kurucz István Andrásfestőművész
  Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
  Mata Attilaszobrászművész
  Imerys Magyarország Tűzállóanyag. Kft díja
  Szabó Györgyszobrászművész
  Hód-Mezőgazda Zrt. díja
  Kéri Lászlófestőművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat munkajutalma
  Ágotha Margitgrafikusművész
  Sárkány sport- és ajándékbolt munkajutalma
  László Dánielfestőművész
  Kincses és Társa Kft. munkajutalma
  Papageorgiu Andreafestőművész
  SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
  Pethő Anikőfestőművész
  Hódagro Zrt. munkajutalma
  Szabó Klára Petrafestőművész
  Bandula Kisvendéglő munkajutalma
  Nagy Nándorkeramikusművész
LV. Őszi Tárlat2008Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós-díj
  Papageorgiu Andreafestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla-díj
  Sipos Barbarafestőművész
  Oktatási és Kulturális Minisztérium díja
  Kárpáti Tamásfestőművész
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díja
  Szentgyörgyi Józseffestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat díja
  Szabó Tamásszobrászművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
  Kalmár Dorkafestőművész
  Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
  Nagy Benedekszobrászművész
  Imerys Magyarország Tűzállóanyag. Kft díja
  Rabóczky Juditszobrászművész
  Hód-Mezőgazda Zrt. díja
  König Róbertgrafikusművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat díja
  Lakatos Ervinfestőművész
  Sárkány sport- és ajándékbolt díja
  Szabó Klára Petrafestőművész
  Kincses és Társa Kft. díja
  Bodor Zoltánfestőművész
  SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar munkajutalma
  Dunai Editfestőművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  Sejben Lajosfestőművész
  Bandula Kisvendéglő munkajutalma
  Nagy Nándorkeramikusművész
LVI. Őszi Tárlat2009Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mester-díja
  Fehér Lászlófestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós-díja
  László Dánielfestőművész
  Oktatási és Kulturális Minisztérium díja
  Czene Mártafestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat díja
  Mátyássy Lászlószobrászművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
  Szabó Klára Petrafestőművész
  Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
  Adorján Attilafestőművész
  Hód-Mezőgazda Zrt. díja
  Incze Mózesfestőművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat díja
  Tóth Ferenczfestőművész
  Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt díja
  Atlasz Gáborfestőművész
  Kincses és Társa Kft. díja
  Szabó Ábelfestőművész
  Bandula Kisvendéglő munkajutalma
  Pethő Anikófestőművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  V. Nagy Nándorszobrászművész
  Hódagro ZRt. munkajutalma
  Surman Viktorfestőművész
LVII. Őszi Tárlat2010Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla-díja
  Kovács Péterfestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós-díja
  Szikora Tamásfestőművész
  Nemzeti Erőforrás Minisztérium díja
  Püspöky Istvángrafikusművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Lóránt János Demeterfestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat Alapítványának díja
  Horváth Krisztiánfestőművész
  Kincses és Társa Kft. díja
  Lőrincz Tamásfestőművész
  Hód-Mezőgazda Zrt. díja
  Surman Viktorfestőművész
  Hódagro ZRt. munkajutalma
  László Dánielfestőművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat díja
  Sárai Lajosgrafikusművész
  Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt díja
  Bíró Botondgrafikusművész
  Vásárhelyi Róna Kft. díja
  Sejben Lajosképzőművész
  Kurucz D. István Emlékére Alapítvány díja
  Kéri Lászlófestőművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  Nagy Attilaszobrászművész
  Bandula Kisvendéglő munkajutalma
  V. Nagy Nándorkeramikusművész
LVIII. Őszi Tárlat2011Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla-díja
  Szabó Ábelfestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós-díja
  Püspöky Istvángrafikusművész
  Nemzeti Erőforrás Minisztérium díja
  Tenk László festőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat díja
  Szenteleki Gáborfestőművész
  Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja
  Csák Lászlóképzőművész
  Kurucz D. István Emlékére díj
  Szabó Klára Petrafestőművész
  SV-2010 Kft. díja
  Lóránt Zsuzsaszobrászművész
  Hód-Mezőgazda ZRt. díja
  Incze Mózesfestőművész
  Hódagro ZRt. díja
  Basa Anikóképzőművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat díja
  Tóth Sándorszobrászművész
  Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt díja
  Papageorgiu Andreafestőművész
  Vásárhelyi Róna Kft. díja
  Várhelyi Tímeafestőművész
  Bandula Kisvendéglő díja
  Jakatics-Szabó Veronikafestőművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  Mucsi Zoltánfestőművész
  Különdíj
  Orosz Istvángrafikusművész
LIX. Őszi Tárlat2012Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-

plakett

  László Dánielfestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla díja
  Nádas Alexandraképzőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós díja
  Szabó Tamásszobrászművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja
  Basa Anikófestőművész
  Emberi Erőforrás Minisztérium díja
  Földi Péterfestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat díja
  Kovács Lehelfestőművész
  Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja
  Bíró Botondgrafikusművész
  Kurucz D. István festőművész Emlékére díj
  Kókay Krisztinagrafikusművész
  SV-2010 Kft. díja
  Kondor Attilafestőművész
  Hód-Mezőgazda Zrt. díja
  Kiss Adélfestőművész
  Hódagro ZRt. díja
  Muzsnay Ákosgrafikusművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat díja
  Kelemen Marcelfestőművész
  Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt díja
  Boda Anikófestőművész
  Vásárhelyi Róna Kft. díja
  Olajos Györgygrafikusművész
  Bandula Kisvendéglő díja
  Szabó Klára Petrafestőművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  Szabó Beátafestőművész
LX. Őszi Tárlat2013Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-

plakett

  Czene Mártafestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Magyar Művészeti

Akadémia által közösen alapított Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj

  Jagicza Patrícia Lindafestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla díja
  Kondor Attilafestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós díja
  Szabó Ábelfestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja
  Kovács Kittifestőművész
  Magyar Művészeti Akadémia díja
  Felházi Ágnesfestőművész
  Emberi Erőforrás Minisztérium díja
  Papageorgiu Andreafestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat díja
  Incze Mózesfestőművész
  Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja
  Bodor Zoltánfestőművész
  Kurucz D. István festőművész Emlékére díj
  Garamvölgyi Bélafestőművész
  SV-2010 Kft. díja
  Nagámiszobrászművész
  Hód-Mezőgazda Zrt. díja
  Surman Viktorfestőművész
  Hódagro ZRt. díja
  Szurcsik Józsefképzőművész
  Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat díja
  Csáki Róbertfestőművész
  Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt díja
  Lőrinc Tamásfestőművész
  Bandula Kisvendéglő díja
  Pethő Anikófestőművész
  Farkas Folk Bt. díja
  Balázs Imre Barnafestőművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  Bukor Tiborfestőművész
  Rékassy Csaba-(külön)díj
  Donka Gergelygrafikusművész
LXI. Őszi Tárlat2014Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-

plakett

  Szabó Ábelfestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Magyar Művészeti

Akadémia által közösen alapított Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj

  Szabó Klára Petraképzőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíja
  Balogh Gyulafestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíja
  Szente Szabó Ákosfestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja
  Szakszon Imrefestőművész
  Magyar Művészeti Akadémia díja
  Vető Orsolya Liafestőművész
  Emberi Erőforrás Minisztérium díja
  Ámmer Gergelyszobrászművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat díja
  Gaál Józsefképzőművész
  Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja
  Popovics Lőrincszobrászművész
  Kurucz D. István festőművész Emlékére díj
  Szvet Tamásszobrászművész
  SV-2010 Kft. díja
  Merényi Dávidfestőművész
  Hód-Mezőgazda Zrt. díja
  Olajos Györgygrafikusművész
  Dr. Horváth Ügyvédi Iroda díja
  Incze Mózesfestőművész
  Bandula Kisvendéglő díja
  Pataki Tiborfestőművész
  Farkas Folk Bt. díja
  Adorján Attilafestőművész
  Kincses Pál vállalkozó díja
  Hús Zoltánfestőművész
  Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt díja
  Ujj Zsuzsaképzőművész
  Vásárhelyi Róna Kft. díja
  Bondor Csillaképzőművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  Sütő Róbertfestőművész
  Rékassy Csaba-(külön)díj
  Olajos Györgygrafikusművész
LXII. Őszi Tárlat2015Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-

plakett

  Gaál Józsefképzőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Magyar Művészeti

Akadémia által közösen alapított Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj

  Mórocz Istvángrafikusművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíja
  Nagy Attilaszobrászművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíja
  Szvet Tamásszobrászművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja
  Bíró Botondfestőművész
  Magyar Művészeti Akadémia díja
  Gallov Pétergrafikusművész
  Emberi Erőforrás Minisztérium díja
  Dobó Biankaképzőművész
  Új Művészet folyóirat díja
  Incze Mózesfestőművész
  Csongrád Megyei Közgyűlés díja
  Várhelyi Tímeagrafikusművész
  Kurucz D. István festőművész Emlékére díj
  Oliver Arthurképzőművész
  SV-2010 Kft. díja
  Tayler Patrick Nicholasfestőművész
  Hód-Mezőgazda Zrt. díja
  Frimmel Gyulagrafikusművész
  Dr. Horváth Ügyvédi Iroda díja
  Takáts Mártonképzőművész
  Bandula Kisvendéglő díja
  Bozsér Zsoltgrafikusművész
  Farkas Folk Bt. díja
  Szabó Éva Máriafestőművész
  Kincses Pál vállalkozó díja
  Ámmer Gergőszobrászművész
  Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt díja
  Varga Patrícia Minervafestőművész
  Vásárhelyi Róna Kft. díja
  Megyeri-Horváth Gáborképzőművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  László Dánielfestőművész
  Rékassy Csaba-(külön)díj
  Frimmel Gyulagrafikusművész
LXIII. Őszi Tárlat2016Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-

plakett

  Kondor Attilafestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Magyar Művészeti

Akadémia által közösen alapított Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj

  Szvet Tamásképzőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíja
  Földi Péterfestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíja
  Ámmer Gergőszobrászművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja
  Jagicza Patrícia Lindafestőművész
  Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának

díja

  Papageorgiu Andreafestőművész
  Emberi Erőforrás Minisztérium díja
  Király Gáborfestőművész
  Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. díja
  Kovács Lehelfestőművész
  Új Művészet folyóirat díja
  Nádas Alexandraképzőművész
  Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja
  Bányai Annagrafikusművész
  Kurucz D. István festőművész Emlékére díj
  Szabó Menyhértszobrászművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat díja
  Boldizsár Gáborfestőművész
  SV-2010 Kft. díja
  Dobó Biankaképzőművész
  Hód-Mezőgazda Zrt. díja
  Király Györgyképzőművész
  Dr. Horváth Ügyvédi Iroda díja
  Incze Mózesfestőművész
  Bandula Kisvendéglő díja
  Takáts Mártonfestőművész
  Kincses Pál vállalkozó díja
  Kósa gergelyfestőművész
  Hódagro ZRt. díja
  Lukács Istvánszobrászművész
  Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt díja
  Sejben Lajosképzőművész
  Vásárhelyi Róna Kft. díja
  Gallov Pétergrafikusművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  Georghita Borbálaszobrászművész
  Puerto de Dinero Kft. munkajutalma
  Mórocz Istvángrafikusművész
  Rékassy Csaba-(külön)díj
  Bábnyai Annagrafikusművész
LXIV. Őszi Tárlat2017Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-

plakett

  Ilona Keserü Ilonafestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Magyar Művészeti

Akadémia által közösen alapított Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj

  Szabó Menyhértszobrászművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíja
  Gálhidy Péterszobrászművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíja
  Horváth Rolandfestőművész
  Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának

díja

  Verebes Györgyfestőművész
  Emberi Erőforrás Minisztérium díja
  Kotormán Norbertszobrászművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja
  Dobó Biankagrafikusművész
  Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja
  Takáts Mártonfestő- és grafikusművész
  Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. díja
  Király Gáborfestőművész
  Dr. Horváth Ügyvédi Iroda díja
  Czene Mártafestőművész
  Kincses Pál vállalkozó díja
  Gallov Pétergrafikusművész
  Hód-Mezőgazda Zrt. díja
  Szotyori Lászlófestőművész
  SV-2010 Kft. díja
  Dobó Biankaképzőművész
  Hódagro ZRt. munkajutalma
  Jakatics-Szabó Veronikafestőművész
  Kurucz D. István festőművész Emlékére díj
  Nagy Attilaszobrászművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat munkajutalma
  Szabó Klára Petrafestőművész
  Bandula Kisvendéglő munkajutalma
  D. Prax Ágnesfestőművész
  Nemzedék Nonprofit Kft. munkajutalma
  Pataki Tiborfestőőművész
  Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt munkajutalma
  Végh Júliafestőművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  Tayler Patrick Nicolasfestőművész
  Rékassy Csaba-(külön)díj
  Gallov Péter/td>

grafikusművész
LXV. Őszi Tárlat2018Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-

plakett

  Ámmer Gergőszobrászművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Életműdíja
  Fehér Lászlófestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Magyar Művészeti

Akadémia által közösen alapított Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj

  Kaliczka Petríciafestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíja
  Szabó Tamásszobrász-, festőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíja
  Lőrincz Tamásfestőművész
  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja
  Rózsa Luca Sárafestőművész
  Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának

díja

  Kotormán Norbertszobrászművész
  Emberi Erőforrás Minisztérium díja
  Papageorgiu Andreaszobrászművész
  Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja
  Király Györgygrafikusművész
  Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja
  Király Gáborfestőművész
  Csongrád Megyei Önkormányzat díja
  Székó Gáborszobrászművész
  Dr. Horváth Ügyvédi Iroda díja
  Bíró Botondfestőművész
  Hód-Mezőgazda Zrt. díja
  Hézső ferencfestőművész
  Kincses Pál vállalkozó díja
  Fekete Lászlószobrászművész
  SV-2010 Kft. díja
  Kondor Attilafestőművész
  Bandula Kisvendéglő munkajutalma
  Németh Lászlófestőművész
  Hódagro ZRt. munkajutalma
  Basa Anikóképzőművész
  Sárkány sport-, játék-, ajándékbolt munkajutalma
  Végh Júliafestőművész
  Simon Sándor vállalkozó munkajutalma
  Kotormán Ábelszobrászművész
  Kurucz D. István festőművész Emlékére díj
  Gresa Mártonfestőművész
  Rékassy Csaba-díj
  Gallov Pétergrafikusművész


» Adatbank » A Vásárhelyi Őszi Tárlatok munkajutalomban részesített...

2016-07-14

Comments are closed.

Ez az oldal cookie-kat használ, melyekkel még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás